Szkoły, instytucje oraz prywatne osoby wspierają pospolite kresowe ruszenie, czyli akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. 3 lipca blisko 1500 wolontariuszy wyruszy na zapomniane polskie cmentarze na Ukrainie, by porządkować groby przodków. Poniżej lista wpłat na tegoroczną akcję.

(więcej…)

20 maja, o godz. 11.30 w Jugowie, odbędzie się uroczystość wkopania dębu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wydarzeniu, którego organizatorami są wolontariusze, Zespół Szkół numer 1, Parafia oraz Nadleśnictwo w Jugowie, patronuje Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska. 

(więcej…)

Już 18 maja IX Wielki Koncert Kresowy. Na wrocławskim Rynku kolejny raz zameldują się zespoły ze Wschodu, zaś wolontariusze akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” podsumują przygotowania do lipcowego wyjazdu na mogiły swoich przodków. Tymczasem przypominamy, jak przebiegał koncert w zeszłym roku.

(więcej…)

W Kazachstanie jest wiele miejsc, w których żyją Polacy. Zachowały się również ślady tragicznej polskiej historii. W latach 30. ubiegłego wieku i na początku II wojny światowej deportowano tu kilkadziesiąt tysięcy naszych Rodaków, najczęściej pochodzących z Kresów. Pozostali na kazachskiej ziemi. Tylko nielicznym udało się stąd wydostać. Szansą na powrót do Ojczyzny była utworzona tutaj w 1941 roku armia gen. Andersa.

(więcej…)

Śpiewająco na Wielki Koncert Kresowy we Wrocławiu zaprasza Zespół Tańca Ludowego Barwinok z Winnicy. Już 18 maja spotykamy się wszyscy na wrocławskim Rynku, gdzie wystąpią artyści z Kresów, a gotowość do wyjazdu na akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” zameldują uczniowie i wolontariusze.

(więcej…)

Od środy 9 maja polskie kanały telewizyjne ponownie odbierane są na Litwie. Mieszkańcy Wilna i okolicznych rejonów mogą oglądać TVP Info, TVP Polonia, TVP Historia, Nuta.TV oraz Power TV.

(więcej…)

Podole od wieków było bliskie Rzeczpospolitej. Jeszcze cza czasów Zygmunta Starego i Królowej Bony zaczęli osiedlać się tutaj ludzie z Mazowsza. Wielkie magnackie rody panujące na Kresach skupiały ludzi zamożnych, wykształconych i wojowniczych. Bogatsza szlachta sprowadzała chłopów i rzemieślników, którzy – jak to się powszechnie określało – pracowali u pana. Nasi Rodacy chętnie osiedlali się na żyznych ziemiach położonych wzdłuż Dniestru. Zawsze wyróżniali się na tle miejscowej społeczności.

(więcej…)

Najstarsza mieszkanka wsi Żanaszar w Kazachstanie, Sabina Nowakowska, modli się całe życie po polsku. Tego nauczyła ją matka. I choć w ojczystej mowie słów zna niewiele, to wypowiedziana modlitwa tysiące kilometrów od Polski brzmi wzruszająco.

(więcej…)

Na południowej Ukrainie, przy granicy z Mołdawią, położony jest historyczny Jampol. Pierwszym jego właścicielem został pod koniec XVI wieku wielki hetman koronny Jan Zamoyski, który zbudował tutaj warowny zamek. W czasach I Rzeczpospolitej była to jedna z najpotężniejszych kresowych stanic, która broniła Podole przed Turkami, Kozakami i Tatarami. Wielka polska historia rozsławiona przez Henryka Sienkiewicza przetoczyła się przez ten gród, dzisiaj trochę zapomniany i położony z dala od głównych szlaków.

(więcej…)

Właśnie wróciłam z kilkudniowego pobytu na Ukrainie – w poszukiwaniu śladów po moich przodkach. Odwiedziłam Lwów oraz Mikołajów i wieś Demnia w obwodzie lwowskim. W Demni urodziła się moja Babcia. Szukałam tam grobów Jej Ojca i krewnych – pisze Pani Beata Pachnik, która podzieliła się z nami relacją ze swojej podróży na Kresy.

(więcej…)

W dniach 16.08 – 30.08.2018 r. kolejny raz wyruszymy ratować polskie nekropolie znajdujące się na wschodzie, w tegorocznej akcji po raz pierwszy wyruszymy ocalić od zapomnienia groby Naszych Rodaków znajdujące się na terenie Gruzji  ­– informują nasi przyjaciele Motocykliści.

(więcej…)

Stulecie odzyskanie przez Polskę niepodległości mobilizuje nas do upamiętniania miejsc spoczynku polskich bohaterów, którzy w różnych latach oddali życie za ojczyznę. W 1920 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej, wojenne zmagania nie ominęły miejscowości Niżniów w woj. stanisławowskim. Ostatnią pamiątką stoczonych tam walk jest mogiła polskich legionistów. Uratowana przez miejscowych tablica jest mocno zniszczona i nie można z niej odczytać nazwiska jednego z żołnierzy. Poszukujemy jego danych, bo chcemy odnowić miejsce spoczynku bohaterów.

(więcej…)

Newsletter

zapisując się do naszego newslettera na bieżąco będziemy informować Cię o nowych artykułach, aktualnościach oraz akcjach organizowanych przez Studio Wschód
[FM_form id="1"]