Niewielki Koziatyn położony na skraju województwa winnickiego słynie z jednego z najokazalszych na Podolu dworców kolejowych. Kiedy w drugiej połowie XIX wieku powstawał ten obiekt, wśród budowniczych było sporo Polaków. Ponieważ prace konstrukcyjne przedłużyły się, wielu naszych Rodaków pozostało tu na zawsze. Chociaż przez  lata zatracili ojczysty język, zagubili wiarę swoich ojców, w tym miasteczku zawsze pozostał polski duch.

(więcej…)

W Mościskach na 35 metrach kwadratowych mieszka 12-osobowa rodzina Państwa Barnusiów. W grudniu przekazaliśmy dwukrotnie paczki oraz fundusze na budowę studni. Jest to kropla w morzu potrzeb, ich mały dom wymaga pilnego remontu i dobudowy kolejnego 3 pokoju. 15 lutego wyruszamy z pomocą, to jaka ona będzie zależy od Państwa wsparcia. Rodzina z Mościsk może liczyć tylko na nasze wsparcie!

(więcej…)

Dzisiaj rozpoczęły się wielkie rosyjskie manewry przy granicy z Ukrainą, na Krymie oraz Kaukazie. Manewry obejmują też jednostki z Abchazji i Osetii Płd. W ćwiczeniach bierze udział wiele typów jednostek.

(więcej…)

8 lutego w Brześciu na cmentarzu katolickim odbyły się uroczystości ku pamięci polskich żołnierzy, którzy polegli wyzwalając miasto z rąk niemieckich. Uroczystości zostały zorganizowane przez  brzeski obwodowy oddział Związku Polaków na Białorusi  we współpracy z Polską Szkołą Społeczną im.I.Domeyki  i Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

(więcej…)

Nieposłuszeństwo obywatelskie jest postawą stojącą w opozycji do lojalizmu. Jednym z najbardziej dramatycznych przykładów nieposłuszeństwa obywatelskiego była postawa Tadeusza Rejtana podczas Sejmu Rozbiorowego.

(więcej…)

Pochodził z okolic Witebska, w wieku 17 lat wstąpił do zakonu jezuitów, był jedną z czołowych postaci polskiego oświecenia. Współtwórca „Monitora”, wydawca, poeta, komediopisarz, nauczyciel – dziedziny, którymi zajmował się można byłoby jeszcze wymieniać długo. Taki był Franciszek Bohomolec.

(więcej…)

Arcybiskup Izaak Mikołaj Isakowicz był społecznikiem angażującym się w działalność filantropijną i patriotyczną. O jego popularności wśród społeczeństwa zamieszkującego Galicję świadczy m.in. fakt, iż ufundowało ono popiersie arcybiskupa w katedrze ormiańskiej. Zwano go „Złotoustym”, był wybitnym kaznodzieją.

(więcej…)

Zygmunt Szendzielarz to legendarny dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Bohater polskiego podziemia niepodległościowego przyjął pseudonim „Łupaszka”. Skąd wzięło się to określenie? Jego geneza jest niezwykle ciekawa, a wyjaśniamy ją dzięki wspomnieniom Antoniego Rymszy „Maksa”, dowódcy 3. szwadronu, który walczył u boku Szendzielarza.

(więcej…)

Kazimierz Nowak był polskim podróżnikiem, który w latach 1931-1936 przemierzył samotnie Afrykę. Podróżował rowerem, wierzchowcem, wielbłądem, łodzią i pociągiem, a czasem pieszo. Pokonał łącznie 40 tysięcy kilometrów.

(więcej…)

Wśród uczestników bitwy o Monte Cassino było wielu Kresowian. Jednym z nich był ojciec Adam Franciszek Studziński – dominikanin i prezbiter katolicki, słynny kapelan II Korpusu Polskiego, aktywnie uczestniczący w działaniach 4 Pułku Pancernego „Skorpion”. Za udział we włoskiej batalii odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego przyjął awans na generała brygady Wojska Polskiego. 

(więcej…)

Gustaw Konstanty Żebrowski był wybitnym oficerem Wojska Polskiego i Narodowych Sił Zbrojnych. Swą karierę wojskową rozpoczął podczas powstań śląskich, później walczył z bolszewikami w 1920 roku, brał udział w Powstaniu Warszawskim, a następnie w działaniach podziemia antykomunistycznego.

(więcej…)

Cudowny wizerunek Matki Bożej znajduje się w Kaplicy Ostrobramskiej w Wilnie. Każdego dnia do Matki Miłosierdzia modlą się setki wiernych, przyjeżdżających z całego świata, by zobaczyć obraz. Swój los zawierzają jej szczególnie Polacy.

(więcej…)

10 lutego 1920 roku Generał Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim. Zgodnie z uzgodnieniami traktaktu wersalskiego wojsko polskie odzyskało Pomorze. II Rzeczpospolita otrzymała 147 kilometrów wybrzeża.

(więcej…)

10 lutego 1940 roku rozpoczęła się jedna z największych tragedii kresowian. Operacja dokonana przez NKWD bez wątpienia była osobistą zemstą Stalina, za upokorzenie doznane z rąk wojska polskiego w 1920 roku. Objęła ona ponad 200 tysięcy osób, w większości weteranów wojny polsko-bolszewickiej  i ich rodzin.  Docelowym miejscem katorgi była Syberia i Kazachstan, elitę wywieziono również do Starobielska.

(więcej…)

Zbrodnia w Parośli uznawana jest za początek rzezi wołyńskiej. Był to pierwszy masowy mord dokonany przez ukraińców na Polakach w trakcie drugiej wojny światowej. 9 lutego 1943 roku, po podstępnym wejściu do wsi, sotnia wymordowała niemal wszystkich mieszkańców, w tym niemowlęta i kobiety. Śmierć poniosło ponad 100 Polaków. Nieliczni, którym udało się uciec, byli poważnie okaleczeni.

(więcej…)

Ci, którzy kochają Kresy, tam się urodzili i tęsknią za swoją małą ojczyzną, obowiązkowo przyjeżdżają co roku w styczniu do Sycowa, aby spotkać sąsiadów zza miedzy. 16 lat temu Krzysztof Świderek, wieloletni konsul pracujący za naszą wschodnią granicą, obserwował osamotnienie Polaków rozsianych w byłych radzieckich republikach. Sycowianin z urodzenia, wybrał to miasto jako miejsce kresowych spotkań.

(więcej…)

W Gródku Podolskim, położonym na środkowej Ukrainie, przez wieki mieszkali Polacy. Ta ziemia należała do słynnych magnackich rodów, Nowodwórskich, Mniszków, Czerwińskich, Potockich. W XVII wieku rodzina Zamoyskich do zniszczonego i spalonego przez Turków miasta sprowadziła z Mazowsza i Wielkopolski wieku osadników.

(więcej…)

W zagubionych podolskich wsiach żyje jeszcze wielu naszych Rodaków. Ożywiają się, kiedy przybywają tutaj przybysze z macierzy. Czasem czekają na nich latami. Mocniej wtedy biją polskie serca. Do Rzeszczeniec koło Kamieńca Podolskiego już od lat nikt nie zagląda. Wielu młodych ludzi wyjechało do Polski w poszukiwaniu pracy. Pozostali Ci najstarsi, którzy zachowali pamięć o swojej dawnej ojczyźnie.

(więcej…)

Newsletter

zapisując się do naszego newslettera na bieżąco będziemy informować Cię o nowych artykułach, aktualnościach oraz akcjach organizowanych przez Studio Wschód
[FM_form id="1"]