Miejscowość nad Zbruczem, do 1939 roku miasto graniczne pomiędzy II Rzeczpospolitą a Rosją. Pamiątką jego dawnej świetności jest kościół z początku XVII wieku, wybudowany przez rodzinę Kalinowskich. W centrum znajduje się zaś stary cmentarz.

(więcej…)

Kilkanaście kilometrów od historycznego Podkamienia w powiecie Brody w województwie tarnopolskim istniała przez wieki polska wieś Huta Pieniacka. Zniknęła z powierzchni ziemi 28 lutego 1944 roku. Już o 6 rano do wsi wkroczyli żołnierze 4 Pułku SS Galizien złożonego z ukraińskich ochotników. W ciągu zaledwie 7 godzin wymordowali ponad 1000 bezbronnych mieszkańców.

(więcej…)

Jampol – miasto rejonowe nad Dniestrem, w obwodzie winnickim, leżące tuż przy granicy z Mołdawią. Obecnie zamieszkiwane przez około 10 tys. osób. W Jampolu znajduje się stary polski cmentarz, z historycznymi nagrobkami.

(więcej…)

Kamionka Buska (dawniej Strumiłowa) – miasto leżące w obwodzie lwowskim, które jest stolicą rejonu kamioneckiego. Obecnie zamieszkuje je ponad 10 tys. osób. Do 1945 roku miasto wchodziło w skład Rzeczpospolitej. Dziś w Kamionce znajduje się polski cmentarz, pozostała tam również garstka naszych rodaków.

(więcej…)

Komarno to niewielka miejscowość, znajdująca się w rejonie gródeckim (obwód lwowski). Po wojnie wielu z tego miasteczka osiedliło się w Wiązowie oraz jego okolicach. W Komarnie wciąż jednak mieszkają nasi rodacy, którzy bardzo cenią sobie wizyty wolontariuszy i pomagają w porządkowaniu tamtejszego cmentarza.

(więcej…)

Kopyczyńce znajdują się w południowej części przedwojennego województwa tarnopolskiego i historycznie leżą na Podolu. Obecnie są zamieszkiwane przez około 7 tys. mieszkańców. Wśród nich do dziś można odnaleźć naszych rodaków. (więcej…)

Korzec – miasto rejonowe leżące na Wołyniu, 65 kilometrów od Równego. Zamieszkiwana obecnie przez ponad 7 tys. osób miejscowość, była niegdyś rezydencją magnaterii polskiej. Pierwsza wzmianka o Korcu pochodzi już z 1150 roku. W mieście pozostały ruiny zamku, kościół rzymskokatolicki oraz stary polski cmentarz.

(więcej…)

Laszki Murowane (obecnie: Murovane) to dawne miasteczko na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej, leżące w przedwojennym powiecie starosamborskim (po 1930r. samborskim), w województwie lwowskim, położone przy gościńcu prowadzącym z Chyrowa do Sambora przez Starą Sól, u podnóża Magury Lackiej, zwanej przez miejscowych Łysą Górą (659 m n.p.m.), w dolinie górskiej rzeki Strwiąż – dopływu Dniestru.

(więcej…)

Latyczów liczące 11 tysięcy mieszkańców miasto położone na środkowym Podolu, w obwodzie chmielnickim. Obecnie w tej miejscowości znajduje się słynne Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, a także stary polski cmentarz. Są również i nasi rodacy.

(więcej…)

Lisowce – wieś licząca około 2 tys. mieszkańców, znajdująca się w rejonie zaleszczyckim obwodu tarnopolskiego. Do 1939 w granicach II Rzeczpospolitej. W miejscowości znajduje się cmentarz parafialny ze starymi, polskimi nagrobkami.

(więcej…)

Lityń – historyczne miasteczko leżące w obwodzie winnickim, zamieszkiwane przez około 7 tys. osób. W miejscowości znajduje się jeden z najstarszych polskich cmentarzy na Podolu. Najwcześniejsze pochówki pochodzą z 1531 roku.

(więcej…)

Łopatyn – miasto w rejonie radziechowskim obwodu lwowskiego. Do 1939 roku wchodził w skład Rzeczpospolitej. Przed drugą wojną światową Łopatyn liczył około 3,5 tysiąca mieszkańców, w tym 1300 Polaków, 1700 Ukraińców i 500 Żydów.  Wybuch Drugiej Wojny Światowej odcisnął bolesne piętno na społeczności łopatyńskiej.

(więcej…)

Łoszniów – wieś położona 7 kilometrów na północ od Trembowli (obwód tarnopolski). Zamieszkuje ją ponad tysiąc osób. W miejscowości znajduje się zabytkowy kościół poświęcony w 1873 roku, a także polski cmentarz, który porządkowany jest w ramach akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia.

(więcej…)

Marianka – wieś w obwodzie tarnopolskim, położona w przedwojennej gminie Nastasów, założona została w drugiej połowie XVII wieku. Przez wieki Polacy sąsiadowali tutaj z Ukraińcami. Pod koniec XIX wieku wybudowano we wsi kapliczkę, w której odbywały się nabożeństwa w obrządku rzymsko-katolickim.

(więcej…)

Mohylów Podolski – miasto rejonowe w obwodzie winnickim, znajdującae się nad Dniestrem, przy granicy ukraińsko-mołdawskiej. Mohylów został założony w 1595 roku przez wojewodę Stanisława Potockiego.  Dzisiaj w miejscowości znajduje się XIX-wieczny polski cmentarz.

(więcej…)

Mołczany – historyczna wieś w centrum Podola w woj. winnickim. Ziemia mołczańska związana jest z rodziną Trzecieskich, którzy ufundowali pod koniec XVIII wieku kościół, w którym znalazły się tablice inskrypcyjne Antoniego Trzecieskiego, pułkownika wojska polskiego i jego syna rotmistrza.

(więcej…)

Mikulińce – historyczna miejscowość w powiecie trembowelskim, w tekstach źródłowych wymieniana była już w XI wieku. Kiedy przywileje miastu nadawał w 1595 roku król Zygmunt III, w Mikulińcach istniał już zamek obronny wzniesiony przez Annę z Sieniawskich Jordanową.

(więcej…)

Nadwórna to miasto leżące w obwodzie iwano-frankowskim (dawne woj. stanisławowskie). Zamieszkuje je około 20 tys. osób. Po wojnie Polacy z Nadwórnej osiedlili się głównie w Prudniku (woj. opolskie). Zresztą obie miejscowości łączy umowa partnerska.

(więcej…)

Nastasów – wieś w rejonie tarnopolskim, której początki sięgają 1654 roku. Miejscowość przez długi czas wchodziła w skład Rzeczpospolitej. Po II wojnie światowej została tam tylko garstka Polaków. Większość z nich wyjechała na Dolny Śląsk i Śląsk Opolski. W Nastasowie pozostał polski kościół oraz cmentarz.

(więcej…)

Niżniów – wieś znajdująca się w rejonie tłumackim obwodu iwano-frankiwskiego (dawne. woj. stanisławowskie). Obecnie zamieszkuje ją około 2 tys. osób. W miejscowości tej znajdują się ruiny klasztoru sióstr Niepokalanek, ich krypta nagrobna oraz stary, opuszczony polski cmentarz, który spowija las.

(więcej…)

Nowy Rozdół – miasto założone w 1953 roku, w pobliżu ogromnych złóż siarki nad wielkim jeziorem. Nazwa pochodzi od oddalonego o 6 kilometrów zabytkowego Rozdołu. W miejscowości tej mieszkają Polacy, którzy skupieni są wokół Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce”. Tutaj funkcjonuje również polska szkoła.

(więcej…)

Obertyn – miasto leżące w rejonie tłumackim, obwodu iwano-frankiwskigo (dawne woj. stanisławowskie). Obecnie zamieszkuje je około 4 tys. osób. W 1531 roku odbyła się bitwa pod Obertynem, podczas której oddziały Jana Tarnowskiego rozbiły blisko trzykrotnie większe wojska mołdawskie, którymi kierował Petro Reresza.

(więcej…)

Wikniany (polska nazwa Okniany) – niewielka miejscowość położona w rejonie tłumackim obwodu iwano-frankiwskiego (dawne woj. stanisławowskie). Wieś, która znajduje się około 15 minut drogi od Tłumacza, zamieszkiwana jest przez kilkaset osób. Położona jest nad Dniestrem.

(więcej…)

Otynia – miejscowość leżąca na Pokuciu, w rejonie kołomyjskim obwodu iwano-frankowskiego (dawne woj. stanisławowskie). Przez wieki była to własność magnackiej rodziny Potockich, która pod koniec XVII wieku wybudowała tu drewniany kościół. Na miejscowym cmentarzu znajduje się wiele polskich nagrobków. Część z nich ma charakter zabytkowy.

(więcej…)

Pierszotrawieńsk – miasteczko znajdujące się 30 kilometrów na południe od Czerwonych Chatek w obwodzie Żytomierskim na Ukrainie. Zostało ono założone ponad 100 lat temu w pobliżu rozrastającego się zakładu ceramiki. Za czasów sowieckich nazywane było Pierwomajskie.

(więcej…)

Newsletter

zapisując się do naszego newslettera na bieżąco będziemy informować Cię o nowych artykułach, aktualnościach oraz akcjach organizowanych przez Studio Wschód
[FM_form id="1"]