Jampol – miasto rejonowe nad Dniestrem, w obwodzie winnickim, leżące tuż przy granicy z Mołdawią. Obecnie zamieszkiwane przez około 10 tys. osób. W Jampolu znajduje się stary polski cmentarz, z historycznymi nagrobkami.

(więcej…)

Kamionka Buska (dawniej Strumiłowa) – miasto leżące w obwodzie lwowskim, które jest stolicą rejonu kamioneckiego. Obecnie zamieszkuje je ponad 10 tys. osób. Do 1945 roku miasto wchodziło w skład Rzeczpospolitej. Dziś w Kamionce znajduje się polski cmentarz, pozostała tam również garstka naszych rodaków.

(więcej…)

Komarno to niewielka miejscowość, znajdująca się w rejonie gródeckim (obwód lwowski). Po wojnie wielu z tego miasteczka osiedliło się w Wiązowie oraz jego okolicach. W Komarnie wciąż jednak mieszkają nasi rodacy, którzy bardzo cenią sobie wizyty wolontariuszy i pomagają w porządkowaniu tamtejszego cmentarza.

(więcej…)

Kopyczyńce znajdują się w południowej części przedwojennego województwa tarnopolskiego i historycznie leżą na Podolu. Obecnie są zamieszkiwane przez około 7 tys. mieszkańców. Wśród nich do dziś można odnaleźć naszych rodaków. (więcej…)

Korzec – miasto rejonowe leżące na Wołyniu, 65 kilometrów od Równego. Zamieszkiwana obecnie przez ponad 7 tys. osób miejscowość, była niegdyś rezydencją magnaterii polskiej. Pierwsza wzmianka o Korcu pochodzi już z 1150 roku. W mieście pozostały ruiny zamku, kościół rzymskokatolicki oraz stary polski cmentarz.

(więcej…)

Laszki Murowane (obecnie: Murovane) to dawne miasteczko na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej, leżące w przedwojennym powiecie starosamborskim (po 1930r. samborskim), w województwie lwowskim, położone przy gościńcu prowadzącym z Chyrowa do Sambora przez Starą Sól, u podnóża Magury Lackiej, zwanej przez miejscowych Łysą Górą (659 m n.p.m.), w dolinie górskiej rzeki Strwiąż – dopływu Dniestru.

(więcej…)

Latyczów liczące 11 tysięcy mieszkańców miasto położone na środkowym Podolu, w obwodzie chmielnickim. Obecnie w tej miejscowości znajduje się słynne Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, a także stary polski cmentarz. Są również i nasi rodacy.

(więcej…)

Lisowce – wieś licząca około 2 tys. mieszkańców, znajdująca się w rejonie zaleszczyckim obwodu tarnopolskiego. Do 1939 w granicach II Rzeczpospolitej. W miejscowości znajduje się cmentarz parafialny ze starymi, polskimi nagrobkami.

(więcej…)

Lityń – historyczne miasteczko leżące w obwodzie winnickim, zamieszkiwane przez około 7 tys. osób. W miejscowości znajduje się jeden z najstarszych polskich cmentarzy na Podolu. Najwcześniejsze pochówki pochodzą z 1531 roku.

(więcej…)

Łopatyn – miasto w rejonie radziechowskim obwodu lwowskiego. Do 1939 roku wchodził w skład Rzeczpospolitej. Przed drugą wojną światową Łopatyn liczył około 3,5 tysiąca mieszkańców, w tym 1300 Polaków, 1700 Ukraińców i 500 Żydów.  Wybuch Drugiej Wojny Światowej odcisnął bolesne piętno na społeczności łopatyńskiej.

(więcej…)

Łoszniów – wieś położona 7 kilometrów na północ od Trembowli (obwód tarnopolski). Zamieszkuje ją ponad tysiąc osób. W miejscowości znajduje się zabytkowy kościół poświęcony w 1873 roku, a także polski cmentarz, który porządkowany jest w ramach akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia.

(więcej…)

Marianka – wieś w obwodzie tarnopolskim, położona w przedwojennej gminie Nastasów, założona została w drugiej połowie XVII wieku. Przez wieki Polacy sąsiadowali tutaj z Ukraińcami. Pod koniec XIX wieku wybudowano we wsi kapliczkę, w której odbywały się nabożeństwa w obrządku rzymsko-katolickim.

(więcej…)

Mohylów Podolski – miasto rejonowe w obwodzie winnickim, znajdującae się nad Dniestrem, przy granicy ukraińsko-mołdawskiej. Mohylów został założony w 1595 roku przez wojewodę Stanisława Potockiego.  Dzisiaj w miejscowości znajduje się XIX-wieczny polski cmentarz.

(więcej…)

Mołczany – historyczna wieś w centrum Podola w woj. winnickim. Ziemia mołczańska związana jest z rodziną Trzecieskich, którzy ufundowali pod koniec XVIII wieku kościół, w którym znalazły się tablice inskrypcyjne Antoniego Trzecieskiego, pułkownika wojska polskiego i jego syna rotmistrza.

(więcej…)

Mikulińce – historyczna miejscowość w powiecie trembowelskim, w tekstach źródłowych wymieniana była już w XI wieku. Kiedy przywileje miastu nadawał w 1595 roku król Zygmunt III, w Mikulińcach istniał już zamek obronny wzniesiony przez Annę z Sieniawskich Jordanową.

(więcej…)

Nadwórna to miasto leżące w obwodzie iwano-frankowskim (dawne woj. stanisławowskie). Zamieszkuje je około 20 tys. osób. Po wojnie Polacy z Nadwórnej osiedlili się głównie w Prudniku (woj. opolskie). Zresztą obie miejscowości łączy umowa partnerska.

(więcej…)

Nastasów – wieś w rejonie tarnopolskim, której początki sięgają 1654 roku. Miejscowość przez długi czas wchodziła w skład Rzeczpospolitej. Po II wojnie światowej została tam tylko garstka Polaków. Większość z nich wyjechała na Dolny Śląsk i Śląsk Opolski. W Nastasowie pozostał polski kościół oraz cmentarz.

(więcej…)

Niżniów – wieś znajdująca się w rejonie tłumackim obwodu iwano-frankiwskiego (dawne. woj. stanisławowskie). Obecnie zamieszkuje ją około 2 tys. osób. W miejscowości tej znajdują się ruiny klasztoru sióstr Niepokalanek, ich krypta nagrobna oraz stary, opuszczony polski cmentarz, który spowija las.

(więcej…)

Nowy Rozdół – miasto założone w 1953 roku, w pobliżu ogromnych złóż siarki nad wielkim jeziorem. Nazwa pochodzi od oddalonego o 6 kilometrów zabytkowego Rozdołu. W miejscowości tej mieszkają Polacy, którzy skupieni są wokół Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce”. Tutaj funkcjonuje również polska szkoła.

(więcej…)

Obertyn – miasto leżące w rejonie tłumackim, obwodu iwano-frankiwskigo (dawne woj. stanisławowskie). Obecnie zamieszkuje je około 4 tys. osób. W 1531 roku odbyła się bitwa pod Obertynem, podczas której oddziały Jana Tarnowskiego rozbiły blisko trzykrotnie większe wojska mołdawskie, którymi kierował Petro Reresza.

(więcej…)

Wikniany (polska nazwa Okniany) – niewielka miejscowość położona w rejonie tłumackim obwodu iwano-frankiwskiego (dawne woj. stanisławowskie). Wieś, która znajduje się około 15 minut drogi od Tłumacza, zamieszkiwana jest przez kilkaset osób. Położona jest nad Dniestrem.

(więcej…)

Otynia – miejscowość leżąca na Pokuciu, w rejonie kołomyjskim obwodu iwano-frankowskiego (dawne woj. stanisławowskie). Przez wieki była to własność magnackiej rodziny Potockich, która pod koniec XVII wieku wybudowała tu drewniany kościół. Na miejscowym cmentarzu znajduje się wiele polskich nagrobków. Część z nich ma charakter zabytkowy.

(więcej…)

Pierszotrawieńsk – miasteczko znajdujące się 30 kilometrów na południe od Czerwonych Chatek w obwodzie Żytomierskim na Ukrainie. Zostało ono założone ponad 100 lat temu w pobliżu rozrastającego się zakładu ceramiki. Za czasów sowieckich nazywane było Pierwomajskie.

(więcej…)

Piotrowce Dolne – podgórska wieś na Bukowinie ukraińskiej w województwie czerniowieckim. Znaczącą część społeczności stanowią Polacy. Ich przodkowie osiedlili się tutaj ponad 100 lat temu. Przywędrowali z oddalonego o 30 kilometrów Nowego Solońca.  

(więcej…)

Podbuż – przedwojenne malowniczo położone miasteczko w powiecie drohobyckim dziś jest wsią. Zamieszkuje je około 3 tys. osób. To tutaj urodził się wybitny Polak, Józef Dietl. Nad Podbużem góruje polski cmentarz, porządkowany przez wolontariuszy akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia.

(więcej…)

Newsletter

zapisując się do naszego newslettera na bieżąco będziemy informować Cię o nowych artykułach, aktualnościach oraz akcjach organizowanych przez Studio Wschód
[FM_form id="1"]