Piotrowce Dolne – podgórska wieś na Bukowinie ukraińskiej w województwie czerniowieckim. Znaczącą część społeczności stanowią Polacy. Ich przodkowie osiedlili się tutaj ponad 100 lat temu. Przywędrowali z oddalonego o 30 kilometrów Nowego Solońca.  

(więcej…)

Podbuż – przedwojenne malowniczo położone miasteczko w powiecie drohobyckim dziś jest wsią. Zamieszkuje je około 3 tys. osób. To tutaj urodził się wybitny Polak, Józef Dietl. Nad Podbużem góruje polski cmentarz, porządkowany przez wolontariuszy akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia.

(więcej…)

Podhajczyki lub inaczej Podhajczyki Justynowe to wieś w pobliżu Tarnopola, który przed wojną znajdowała się w gminie Trembowla w województwie tarnopolskim. (więcej…)

Radziechów to około dziesięciotysięczne miasteczko, stolica rejonu, położone 75 km na północny wschód od Lwowa. Radziechów otrzymał prawa miejskie w 1493 roku, do 1772 roku znajdował się w granicach Korony Królestwa Polskiego, a od 1569 znajdował się w składzie Rzeczypospolitej (województwo ruskie, ziemia lwowska).

(więcej…)

Rokitno – miasto w obwodzie rówieńskim, z którym wiąże się niezwykła historia odbudowania cmentarza, na którym spoczywają polscy legioniści, polegli w większości w 1920 roku, w czasie wojny z Bolszewikami. Nekropolia została całkowicie odbudowana w ramach akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia i dzięki staraniom wielu patriotów.

(więcej…)

Rozdół – miejscowość w obwodzie lwowskim o zabytkowym charakterze. Mieściła się tutaj rezydencja Karoliny Lancorońskiej, po której pozostał zaniedbany i popadający dziś w ruinę pałac. W Rozdole pozostało wielu Polaków, którzy kultywują tradycję i kulturę narodową.

(więcej…)

Rumno – wieś w powiecie gródeckim, która należy do najstarszych miejscowości na ziemi lwowskiej. Od XV wieku była ona własnością Stanisława Chodeckiego wojewody ruskiego, wybitnego męża stanu, który w 1475 roku założył tutaj pierwszą w okolicach Komarna rzymskokatolicką parafię.

(więcej…)

Sądowa Wisznia – historyczne miasto leżące 40 km od granicy polsko-ukraińskiej, w rejonie mościskim obwodu lwowskiego. Dziś miejscowość, o której pierwsze wzmianki pochodzą już z XIII wieku, zamieszkuje ponad 6 tys. osób. W Sądowej Wiszni znajduje się stary polski cmentarz.

(więcej…)

Słobódka Dżuryńska – niewielka wieś w rejonie czortkowskim obwodu tarnopolskiego. Zamieszkuje ją obecnie około 500 osób. Na miejscowym cmentarzu spoczywają również Polacy. Ich mogiły porządkowane są w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

(więcej…)

Sokal – miasto rejonowe w obwodzie lwowskim, leżące nad Bugiem, w niedalekiej odległości od granicy polsko-ukraińskiej. Miejscowość zamieszkuje około 25 tys. osób. Do 1939 wchodziła ona w skład Rzeczpospolitej. W Sokalu pozostała garstka naszych rodaków, a także cmentarz z zabytkowymi polskimi grobowcami.

(więcej…)

Świrz – wieś leżąca w rejonie przemyślańskim obwodu lwowskiego, nad rzeką o tej samej nazwie. Obecnie zamieszkuje ją około 800 osób. Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiają się już w  XV wieku. Znajduje się tutaj zamek książąt Świrskich, a także opuszczony polski cmentarz.

(więcej…)

Teklówka – niewielka wieś znajdująca się w rejonie husiatyńskim obwodu tarnopolskiego. Niemal wszyscy zamieszkujący tę miejscowość Polacy musieli opuścić ją po II wojnie światowej. W Teklówce pozostał polski kościół, który jest jednak w ruinie. Są również i nieliczni nasi rodacy.

(więcej…)

Tłumacz – niewielka miejscowość w dawnym woj. stanisławowskim. Obecnie zamieszkuje ją około 8 tys. osób. Liczbę Polaków szacuje się na kilkanaście. Istnieje polski cmentarz, który jest częścią miejskiej, czynnej nekropolii. Obecnie trwają pracę nad odbudową kościoła p. w. św. Anny.

(więcej…)

Toustobaby (dziś Wysokie) – wieś w rejonie monasterzyskim obwodu tarnopolskiego, którą zamieszkuje ponad tysiąc osób. Wciąż mieszkają tutaj Polacy, którzy pamiętają zbrodnię banderowców z 1944 roku. Większość z naszych rodaków wyjechała jednak po II wojnie światowej na Dolny Śląsk.

(więcej…)

Tuligłowy – niewielka wieś z zabytkowym siedemnastowiecznym kościołem, w którym przez wielki królowała Matka Boska Tuligłowska. Najcenniejszą pamiątką jest tutaj stary cmentarz, na którym spoczywają przodkowie obecnych mieszkańców powiatu wrocławskiego.

(więcej…)

Na dalekiej Syberii, 150 kilometrów na północ od Irkucka znajduje się polska wieś Wierszyna. Nasi Rodacy przybyli tu na początku ubiegłego wieku. Przemierzyli prawie 7 tysięcy kilometrów  w poszukiwaniu chleba i lepszego losu. Dla kilkudziesięciu rodzin z Zagłębia Dąbrowskiego i Małopolski była to prawdziwa ziemia obiecana.

(więcej…)

Wybranówka – wieś leżąca w rejonie żydaczowskim, obwodu lwowskiego. Do II wojny światowej wchodziła w skład Rzeczpospolitej. Obecnie zamieszkuje ją kilkuset mieszkańców. W miejscowości znajduje się niszczejąca katolicka kaplica oraz stary polski cmentarz.

(więcej…)

Zbaraż – miasto w obwodzie tarnopolskim, leżące nad rzeką Gniezna. Do 1945 roku wchodziło w skład Rzeczpospolitej. Wiąże się z nim bardzo bogata historia, m. in. słynna obrona zamku z 1649 roku. Oprócz licznych zabytków w mieście znajduje się również polski cmentarz.

(więcej…)

Żwaniec  – miejscowość leżąca nad Dniestrem, niedaleko Kamieńca Podolskiego, w obwodzie Chmielnickim. Niewielka wieś z zabytkowym katolickim kościołem nie przypomina śladów wielkiej polskiej historii, jaka przetoczyła się przez Żwaniec w połowie XVII wieku.

(więcej…)

Żydaczów – miasto rejonowe leżące nad rzeką Stryj, w obwodzie lwowskim. Obecnie zamieszkuje je ponad 10 tys. osób. Do 1945 roku miejscowość znajdowała się w granicach Rzeczpospolitej. Ze śladów polskości pozostał cmentarz z XIX wieku, który jest porządkowany w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

(więcej…)

Żytomierz – miasto obwodowe, leżące nad rzeką Teterew, liczące ponad 280 tys. mieszkańców. Jego historia sięga IX wieku. Do II rozbioru miasto wchodziło w skład Rzeczpospolitej. Tamtejszy cmentarz porównywany jest do lwowskiego Łyczakowa oraz wileńskiej Rossy i bez wątpienia jest to jedna z najważniejszych polskich nekropolii na dawnych Kresach Wschodnich.

(więcej…)

Newsletter

zapisując się do naszego newslettera na bieżąco będziemy informować Cię o nowych artykułach, aktualnościach oraz akcjach organizowanych przez Studio Wschód
[FM_form id="1"]