Aktualności Obraz  newsa 9843 Dodano 15.09.2017

Mogielnica, Budzanów, Ludwikówka, Tarnopol i Łoszniów: relacja z akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Wyjazd grupy Kamila Skorupskiego w dniach 08.07.2017 r. w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, edycja VIII: porządkowanie cmentarzy w Mogielnicy, Budzanowie oraz Ludwikówce, a także wsparcie porządkowania cmentarza w Tarnopolu i dodatkowe prace w Łoszniowie.

Skład osobowy grupy:

Ewelina Włodarczyk

Danuta Skorupska

Roman Krzysztyniak

Armand Skorupski

Szymon Skorupski

Marcin Głąba

Kamil Skorupski

Kalendarium:

09.07.2017 r.

Blisko 18 godzin po wyjeździe ok. godziny 19:00 i po blisko jazdy od godziny dotarliśmy na miejsce kwaterunku. Okazało się, że nie spełnia podstawowych norm sanitarnych. Ratunkiem okazał się najtańszy hotel w Tarnopolu – Globus.

10.07.2017 r.

Drugi dzień pobytu rozpoczęliśmy od prac na cmentarzu w Tarnopolu i przekwaterowaniu do hotelu w Grand w miejscowości Drużba. Ciężkie prace porządkowe polegające na usuwaniu korzeni krzewów wrastających w pomniki. Proces ten wymagał podnoszenia płyt kamiennych. Tym sposobem zostało oczyszczonych sześć grobowców. Prace tego typu wymagają powtórzenia w roku następnym na kolejnych grobach i kryptach, ze względu na tendencję do przejmowania pozornie opuszczonych kwater przez lokalne władze. Prace zostały zakończone koszeniem, wyrywaniem chwastów oraz modlitwą i rozłożeniem zniczy.

Przeczytaj relację z porządkowania cmentarza w Tarnopolu, autorstwa innej grupy.

11.07.2017 r.

Trzeci dzień pobytu to prace w Mogielnicy, gdzie po spotkaniu z Panią Starościną i pogadance na temat historii Ukrainy, z wyszczególnieniem …  Petlury, przystąpiliśmy do prac posuwając się jak zwykle o krok dalej (por. zdjęcia). Prace w Mogielnicy mają charakter podtrzymujący pamięć o byłych mieszkańcach i polegają na koszeniu oraz systematycznym usuwaniu krzewów. Zostały one zakończone rozstawieniem zniczy i modlitwą.

Wykonaliśmy także prace na cmentarzu przy na cmentarzu w Łoszniowie grobie Muszyńskich – wycinka drzew.

Przeczytaj relację z porządkowania cmentarza w Łoszniowie, autorstwa innej grupy.

12.07.2017 r.

Dzień Święta Piotra i Pawła został przez nas wykorzystany do wyjazdu na cmentarze rodziny Pana Marcina Głąby w Kołomyji i Kamionce Wielkiej. Okazuje się, że w Kamionce Wielkiej została pamięć i kilka krzyży na wzgórzu cmentarnym porośniętym bujną roślinnością.

Ludwikówka to rodzinne strony Pani Eweliny Włodarczyk z domu Krzysztyniak oraz Pana Romana Krzysztyniak. Członków naszej grupy, którzy zostali bardzo gorąco przyjęci przez Ukraińców z okolicznych wsi. Podobnie jak w kamionce, tutejsi mieszkańcy pamiętali o Potopach, tak w Ludwikówce pamiętano o wszystkich mieszkańcach, którzy zostali zamordowani i wypędzeni przez bandy UPA. Mieliśmy okazję poznać szczerą gościnność Ukraińską. Dwóch Panów udzieliło nam wyczerpujących informacji na temat Ludwikówki. Okazało się, że pamięć o tej miejscowości jest wśród mieszkańców bardzo żywa. Dlatego wiążemy duże nadzieje z odbudową tożsamości mieszkańców Miechowa, którzy w dużej części pochodzą z Ludwikówki. Nawiązaliśmy kontakty dzięki którym, każdy z mieszkańców i potomków mieszkańców Ludwikówki i Kamionki Wielkiej, który się zgłosi do nas, uzyska wszelką pomoc i potrzebne wskazówki. Dlatego postanowiliśmy, jeszcze podczas obecnego pobytu ponowić przyjazd do Ludwikówki, co uczyniliśmy w dniach następnych.

13.07.2017 r.

Dzień czwarty poświęciliśmy na zakończenie prac w Tarnopolu, a w szczególności gruntowne doczyszczenie grobowca Pana Piotrowskiego, oraz na zapalenie świeczek na grobach oraz dokończenie dokumentacji – zgodnie z relacją z dnia 10.07.

Prace wokół kościoła miały podobny charakter do prac w Tarnopolu. Interwencja była konieczna, gdyż korzenie krzewów rozsadzają mury oporowe wokół kościoła, co już doprowadziło do zawalenia się części przepięknej osnowy lewej części schodów wzgórza kościelnego. Jest to przepiękny kościół naszej rodziny, dlatego w przyszłości planujemy naprawę tych szkód. Wycinaliśmy drzewa, kosiliśmy trawę oraz przeprowadziliśmy oczyszczenie schodów i placu kamiennego z chwastów i krzewów. Tak jak na wstępie ustaliliśmy konieczność przeprowadzenia budowlanych prac ratunkowych przy murach oporowych oraz celowość podjęcia próby podniesienia i odtworzenia zniszczonych figur Piotra i Pawła w latach następnych.

14.07.2017 r.

Budzanów.

Po rozmowie w radzie wiejskiej rozpoczęliśmy prace na cmentarzu. Kontynuowaliśmy prace rozpoczęte dwa lata wcześniej. Tym razem również byliśmy zmuszeni wycinać krzewy, lecz były one już mniejsze. W przyszłym roku planujemy poszerzyć zakres naszych działań. Prace zakończyliśmy w tym samym dniu modlitwą, oraz zapaleniem zniczy.  Cmentarz porasta warstwa bluszczu, który wyrywamy z korzeniami co pozwala nam posuwać się z roku na rok coraz dalej. Chcielibyśmy odnaleźć osoby, które mają przodków w tamtym regionie, a wiemy, że mieszka

15.07.2017 r.

Tego dnia pojechaliśmy do Ludwikówki, gdzie wykosiliśmy cmentarz. Rozłożyliśmy znicze i pomodliliśmy się na zbiorowej mogile pomordowanych w Ludwikówce.

16.07.2017 r.

W niedzielę o godzinie 9:00 byliśmy na mszy w kościele w Łoszniowie. Spotkaliśmy się z ks. Anatolem Zajączkowskim. Rozpoczęliśmy powrót przez Lwów. Granicę Polsko-Ukraińską przekraczaliśmy całą noc.

17.07.2017 r.

Późnym wieczorem tego dnia dotarliśmy do domu w Miechowie koło Góry.

Budzanów

Budzanów, po (1)

Budzanów, po (2)

Budzanów, po (3)

Budzanów, po (4)

Budzanów, przed

panorama, po 2

panorama, po

panorama, przed

Ludwikówka:

20170715_205806

20170715_205900

20170715_211829

20170715_212631

20170715_213133

20170715_213344

20170715_213438

20170715_214027

cmentarz, przed 2

cmentarz, przed

krzyż, po

krzyż, przed

Mogielnica

Mogielnica po (1)

Mogielnica po (3)

Mogielnica przed

Mogielnica, dokumentowanie (1)

Mogielnica, dokumentowanie (2)

Mogielnica, krzaki

Mogielnica, przed (1)

Mogielnica, przed (2)

Mogielnica, przed (3)

Łoszniów

dzwonnica, przed (1)

dzwonnica, przed (2)

grób Muszyńskich, po (1)

kościół

krzaki (1)

krzaki (2)

krzaki wokół kościoła, wycinanie (1)

krzaki, po 2

krzaki, przed

schody, oczyszczanie 2

schody, oczyszczanie

schody, po (2)

schody, sprzątanie

ścieżka do grobu Muszyńskich

zniszczenia

Tarnopol

20170710_135921

20170710_155531

20170710_160003

20170710_160315

20170710_164002

20170710_165051

20170710_171803

20170710_171817

20170710_172130

Tarnopol, czyszczenie grobowca (3)

Tarnopol, zapalanie zniczy (1)

Tarnopol, zapalanie zniczy (2)

Tarnopol, zapalanie zniczy (3)

Tarnopol, zapalanie zniczy (5)

Galeria zdjęć

Newsletter

zapisując się do naszego newslettera na bieżąco będziemy informować Cię o nowych artykułach, aktualnościach oraz akcjach organizowanych przez Studio Wschód
[FM_form id="1"]