Dolnośląskie dzieci Kresom

W pierwszych dniach listopada na kilkudziesięciu dolnośląskich i opolskich cmentarzach odbyła się zbiórka publiczna na rzecz ratowania polskich nekropolii na Kresach.

Środki zebrane podczas kwesty zostaną przeznaczone również na zawiezienie na Kresy tysięcy zniczy zebranych przez dolnośląskich uczniów. Już 1 listopada zapłonęły na cmentarzach: Orląt Lwowskich, Łyczakowskim, legionistów w Rokitnie. Ponadto na polskich mogiłach w: Brodach, Busku, Przemyślanach, Świrzu, Hanaczowie, Ciemierzyńcach, Kołomyi, Nowej Uszycy, Kamionce Buskiej, Tadani, Radziechowie, Jampolu, Żytomierzu, Nowej Soli, Laszkach Murowanych, Olesku.

Serdecznie dziękujemy Dolnoślązakom i Mieszkańcom Opolszczyzny za ofiarność i serce dla Kresów.
Uczniom dziękujemy za podarowanie zniczy – światełek pamięci o naszych Przodkach.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top