Gustaw Żebrowski – oficer NSZ, bohater 5 wojen

Gustaw Konstanty Żebrowski był wybitnym oficerem Wojska Polskiego i Narodowych Sił Zbrojnych. Swą karierę wojskową rozpoczął podczas powstań śląskich, później walczył z bolszewikami w 1920 roku, brał udział w Powstaniu Warszawskim, a następnie w działaniach podziemia antykomunistycznego.

Gustaw Konstanty Żebrowski swą karierę wojskową rozpoczął jako ochotnik walczący w I powstaniu śląskim w 1919 roku. Walczył następnie w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920 r. Po wybuchu II wojny światowej, jako dowódca kompanii, służył w czasie obrony Twierdzy Brzeskiej.

Gustaw Żebrowski był więziony przez sowietów w obozie w Starobielsku. Udało mu się uciec z grupą cywilów opuszczających obóz. Po ucieczce związał się z konspiracyjną Organizacją Orła Białego. W czasie Powstania Warszawskiego walczył w strukturach Narodowych Sił Zbrojnych. Po zajęciu Polski przez sowietów, nie ujawnił się.

 

W 1945 roku przez czechosłowacką granicę uciekł do Londynu.  Po najgorszych latach represji stalinowskich w marcu 1966 powrócił do Warszawy.  Po ponad dwudziestu  latach rozłąki, miał możliwość spotkania z żoną i rodziną.

Wspieraj Studio Wschód i zgarniaj gwarantowane nagrody!

Wsparcie standardowe:

Wpłaty można kierować na konto Fundacji Studio Wschód:

Nr konta: 40 1540 1030 2103 7457 2565 0001 (Bank Ochrony Środowiska)

W tytule prosimy wskazywać cel wpłaty, np. „na akcję Mogiłę pradziada”, „na transport darów”. Można wskazać też konkretną osobę, której zechcą Państwo pomóc. Wtedy nasze ekipa odwiedzi potrzebującego rodaka.

*Otrzymanie nagrody jest możliwe tylko poprzez wspieranie nas przez platformę patronite.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top