Jan Amor Tarnowski – Założyciel Tarnopola

Armia koronna, czyli siły zbrojne Korony Królestwa Polskiego, jaką to nazwę państwo polskie nosiło od czasów Kazimierza Wielkiego, była dowodzona przez szereg wybitnych wodzów, dzięki którym RON odnosiła sukcesy przeciwko Osmanom, Moskwie, Tatarom, Szwedom, Mołdawianom i Kozakom. Urząd głównodowodzącego wojskami polskimi zwany był hetmanem wielkim koronnym i od jego powołania w 1503 roku aż do … Czytaj dalej Jan Amor Tarnowski – Założyciel Tarnopola