Kolejny wileński Jarmark Narodów

W dniach 16–18 września na wileńskich ulicach po raz czternasty odbył się Jarmark Narodów.

Na placu Vincasa Kudirki przedstawiciele partnerskich władz miejskich przywitali gości Jarmarku. Tradycyjnie już, aleja Giedymina zapełniła się mistrzami rzemieślniczymi, specjałami kuchni regionalnych, oraz ludowymi pieśniami i tańcami. Piękno kultur narodów oraz ludów, dla których Litwa jest ojczyzną, prezentowały liczne zespoły folklorystyczne, nie zabrakło także „Rudomianki” i „Wilii” – polskich zespołów pieśni i tańca.

W tym samym czasie, na placu Katedralnym trwały targi polskich szkół na Litwie, a na placu Łukiskim powstała strefa rekreacyjna dla rodzin z dziećmi. Dzięki Jarmarkowi Narodów, w mieście nad Wilią po raz jedenasty już gościł „Gdańsk w Wilnie”, festiwal wymiany kulturalnej pomiędzy stolicą Litwy a miastem nad Motławą.

Wileńska wicemer, Edyta Tamošiūnaitė, zaznaczyła, że Gdańsk oraz Wilno są związane współpracą wynikającą z umowy partnerskiej podpisanej w 1998 roku, która z czasem przekształciła się w istną przyjaźń: „(…) Cieszymy się, że przyjaźń między naszymi miastami trwa już od wielu lat”.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top