Lista wstydu w sprawie rzezi wołyńskiej: Święcicki, Lubnauer, Mieszkowski, Zembala…

Dziesięcioro posłów wstrzymało się w głosowaniu za przyjęciem uchwały potępiającej rzeź wołyńską, uznającą mordy dokonane na Polakach za ludobójstwo i ustanawiającą 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Kto znalazł się na tej swoistej liście wstydu?

Za przyjęciem uchwały w tej niezwykle istotnej sprawie głosowało 432 posłów. Od głosu wstrzymało się 7 członków Nowoczesnej (Jerzy Meysztowicz, Ewa Lieder, Katarzyna Lubnauer, Monika Rosa, Krzysztof Mieszkowski, Joanna Scheuring-Wielgus, Adam Szłapka) oraz 3 z Platformy Obywatelskiej: Marian Zembala, Janusz Cichoń i Marcin Święcicki. Ostatni z nich to były członek m. in. Związku Młodzieży Socjalistycznej, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (w tym jako sekretarz KC). Następnie działał w wielu partiach o profilu centro-lewicowym, co kilka lat zmieniając barwy polityczne.

Sejm miał szansę przyjąć uchwałę przez aklamację, co podniosłoby jej znaczenie, jednak część parlamentarzystów zablokowała takie rozstrzygnięcie i konieczne było głosowanie. W uchwale czytamy między innymi (fragmenty przyjętego przez posłów dokumentu):

W wyniku popełnionego w latach 1943-1945 ludobójstwa zamordowanych zostało ponad sto tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej, głównie chłopów. Ich dokładna liczba do dziś nie jest znana, a wielu z nich wciąż nie doczekało się godnego pochówku i upamiętnienia.

Przypominając zbrodnie ukraińskich nacjonalistów nie można przemilczeć ani relatywizować polskich akcji odwetowych na ukraińskie wnioski, w wyniku których także ginęła ludność cywilna.

Sejm wzywa do ustalenia miejsc zbrodni i ich oznaczenia, zapewnienia godnego pochówku wszystkim odnalezionym ofiarom, oddanie należnej czci i szacunku niewinnie zamęczonym i pomordowanym, sporządzenie pełnych list ofiar. Sejm apeluje o „kontynuację dzieła pojednania i dialogu rozpoczętego przez przywódców politycznych i duchownych, wspieranie współpracy historyków, w tym rozszerzenie dostępu do archiwów państwowych, wzmocnienie współpracy władz Rzeczypospolitej i Ukrainy w najważniejszych dla przyszłości obu narodu sprawach.

Od dzisiaj 11 lipca jest Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP.

fot. Paweł Kula/ sejm.gov.pl

Wystąpienie posła sprawozdawcy, Michała Dworczyka:

https://www.youtube.com/watch?v=PtjPmAglmnU

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top