Losy zamku kijowskiego podczas powstania Kozaków

Zamek wojewodów kijowskich zajęty został przez Kozaków podczas powstania, które wybuchło w mieście w czasie buntu Chmielnickiego 11 grudnia 1648 roku – 374 lata temu.

Warowne zabudowania na kijowskiej Górze Zamkowej (od których wzięła ona swoją nazwę) powstały po raz pierwszy jeszcze pod koniec XIV wieku, kiedy tereny obecnej Ukrainy wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wówczas Litwini wybudowali na tych ziemiach całą sieć zamków w celu obrony przed najazdami tatarskimi.

Od 1646 roku, jako kasztelan kijowski, rozporządzał nim Adam Kisiel herbu Namiot. Rozbudował on zespół zamkowy o budynek reprezentacyjny i od jego nazwiska kijowianie zaczęli nazywać Górę Zamkową mianem Kisielówki, które to określenie funkcjonuje do dziś. Zamek został zdobyty przez Kozaków w wyniku powstania w Kijowie 11 grudnia 1648 roku, a kilka dni później do dawnej stolicy Rusi wkroczył Bohdan Chmielnicki ze swoimi wojskami.

Zamek w przeciągu następnych dwóch lat był miejscem rokowań pomiędzy hetmanem zaporoskim i wówczas już wojewodą kijowskim Kisielem, upoważnionym przez sejm do negocjowania pokoju z Kozakami.

Kisiel był ostatnim kasztelanem kijowskiego zamku – w 1654 roku na mocy umowy perejasławskiej Chmielnickiego z Moskwą Ukraina wraz z Kijowem weszła w skład Carstwa Rosyjskiego jako autonomia kozacka, a ich przynależność do Moskwy potwierdził rozejm w Andruszowie trzynaście lat później.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top