Łuckie mieszane zawody sportowe

W stolicy obwodu wołyńskiego odbyły się zawody kajakarskie i wędkarskie.

Miały one miejsce 17 września w obrębie „Olimpu”, czyli dziecięco-młodzieżowej Obwodowej Specjalistycznej Szkoły Sportowej. Łucka Miejska Federacja Kajakowa podjęła się zorganizowania konkurencji w swojej dyscyplinie. Brała w nich udział młodzież obojga płci w przedziale wiekowym 11-16 lat, młodsi zawodnicy musieli mieć odpowiednie przygotowanie sportowe. Trasa z którą musieli się zmierzyć miała, w zależności od wieku zawodników, długość 1,2 lub 2,2 kilometra.

Do zawodów wędkarskich stawiło się po uprzedniej rejestracji 15 drużyn w składach maksymalnie czteroosobowych. Zwycięska drużyna musiała złowić najwięcej ryb wśród swoich konkurentów oraz udowodnić to dokonanie przez zważenie połowu.

Wydział informacji Łuckiej Rady Miejskiej podał, iż przeprowadzenie zawodów było częścią projektu międzynarodowego pt. „Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast Rzeszowa i Łucka”

Warto przypomnieć, iż działalność związana z tym projektem nie jest realizowana po raz pierwszy – przez cały czerwiec tego roku podopieczni sześciu przedszkoli w Łucku uczyli się dbania o środowisko.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top