Męczennice nowogródzkie

Siostra Mara Stella od Najświętszego Sakramentu, nazaretanka i męczennica, urodziła się w Ciasnówce (ob. obwód miński Białorusi) 14 grudnia 1888 roku, 134 lata temu.

Urodzona jako Adela Mardosewicz, do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu wstąpiła w 1910 roku. W połowie lat 30. przybyła do Nowogródka, gdzie nazaretanki prowadziły wspólnotę domu Chrystusa Króla, internat oraz szkołę powszechną.

Ich posługa na Kresach może zostać określona mianem ekumenicznej, gdyż ludność Nowogródczyzny składała się wówczas z Polaków i Białorusinów, ale także i Tatarów oraz Żydów. Prowadziły więc działania w społeczności zdywersyfikowanej pod względem wyznaniowym i etnicznym.

Po przyłączeniu wschodnich obszarów Polski do Związku Sowieckiego w 1939 roku nowa władza odebrała nazaretankom szkołę i zmusiła je do podjęcia pracy zarobkowej w mieście, gdyż zostały wypędzone z zabudowań gospodarczych. Po każdej fali deportacji Polaków na wschód trudniły się wysyłaniem paczek zesłańcom, prowadziły tajne nauczanie religii i języka polskiego.

Okupacja niemiecka latem 1941 nie polepszyła ich położenia. Siostra Maria wraz z dziesięcioma towarzyszkami zgłosiły się na Gestapo w lipcu 1943 roku by ofiarować się za 120 aresztowanych i skazanych na śmierć. Zostały rozstrzelane 31 lipca, wszyscy ocaleni przez to poświęcenie przeżyli wojnę. Jan Paweł II beatyfikował męczennice z Nowogródka w 2000 roku.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top