Mińsk ponownie wzięty

Oddział wydzielony pod dowództwem pułkownika Gustawa Paszkiewicza zdobył miasto podczas jesiennej ofensywy Wojska Polskiego 15 października 1920 roku – 102 lata temu.

Formacja Paszkiewicza (dwa pułki piechoty, dwa dywizjony artylerii oraz kompania saperów) z 14 Dywizji Piechoty ruszyła 14 października, maszerując wzdłuż toru kolejowego z Kojdanowa na Mińsk. Swoje lewe skrzydło miała zabezpieczona przez 15 DP, na jej prawym posuwała się na Ułżany grupa generała Milewskiego (kolejne dwa pułki piechoty, pułk i dywizjon ułanów oraz dwie baterie artylerii konnej).

15 października grupa Paszkiewicza sforsowała rzekę Ptycz i podeszła pod Mińsk. Po koncentrycznym natarciu i złamaniu słabego oporu zdemoralizowanych czerwonoarmistów żołnierze polscy opanowali miasto wczesnym popołudniem. Zdobyto dużo taboru kolejowego, 10 ckm-ów i wiele sprzętu wojennego.

Jednak już następnego dnia płk. Paszkiewicz otrzymał rozkaz wycofania się, ponieważ zgodnie z rokowaniami Mińsk pozostawać miał w granicach Rosji Sowieckiej. Wraz z Wojskiem Polskim z Mińska odeszła część polskiej ludności miasta i okolicy, obawiająca się bolszewickich represji.

Walki o Mińsk Litewski zostały upamiętnione na jednej z tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie napisem „MIŃSK 15 X 1920”.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top