Wydarzenia Obraz  newsa 28276 Dodano 06.06.2023

Muzeum Kresów w Lubaczowie prosi o głosy!

Fundacja Most the Most z przyjemnością ogłasza zakończenie I etapu kampanii „Mocarze Sztuki”. W ramach którego lokalne muzea z całej Polski zostały zaproszone do wskazania eksponatów ze swoich zbiorów, które wymagają przeprowadzenia prac konserwatorskich. Na podstawie rekomendacji ekspertów i decyzji Komisji Konkursowej, wybrano dziesięć muzealiów, które przechodzą do następnego etapu kampanii.

Wśród muzealiów wyróżnionych w I etapie znalazły się dwa obiekty pochodzące z Muzeum Kresów w Lubaczowie:

>>> Kilim ze znakami Kół Naukowych i Związków Studentów Politechniki Lwowskiej – Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Jaworowskie Skrzynie Wianne, przełom XIX i XX w. oraz lata 20.–30. XX w. – Muzeum Kresów w Lubaczowie

Są to jedyne obiekty, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu z terenu Podkarpacia oraz całej wschodniej Polski.

Wśród innych muzealiów znalazły się:

>>> Rzeźba Madonny z Dzieciątkiem, ok. 1430 r. – Muzeum Gdańska

>>> Krakowski Strój Lajkonika (turban, kontusz, paski, ogłowie dla konia), XIX w. – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

>>> Malowidło Olejne z Kuczki – Muzeum Miasta Łodzi

>>> Kwatera Ołtarza Szafiastego, ok. 1500 r. – Muzeum Okręgowe w Toruniu

>>> Rzeźba św. Floriana, XVII w. – Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

>>> Biblia, Inkunabuł, druk zwarty – Muzeum Warszawy

>>> Asamblaż Władysława Hasiora „Czarny Krajobraz”, 1974 r. – Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem

>>> Komplet Mebli – Sekretarzyk z krzesłem – Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Konkurs to kolejny etap kampanii

W tym etapie ogłaszamy konkurs, w którym internauci i lokalna społeczność mogą wziąć udział w głosowaniu na wybrane eksponaty. Maksymalnie pięć muzealiów zostanie wybranych na podstawie internetowego głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez ankietę dostępną na stronie internetowej Fundacji.

Głosowanie będzie odbywać się poprzez ankietę dostępną na stronie internetowej Fundacji. Termin konkursu został zaplanowany na okres od 12 maja do 11 czerwca 2023 roku.

Link do formularza internetowego: https://www.webankieta.pl/ankieta/924654/mocarze-sztuki.html

Szczegółowe informacje na temat kampanii oraz wszystkich etapów można znaleźć na stronie Fundacji Most the Most (https://mostthemost.pl).

Wartość zaangażowania: Konkurs Fundacji Most the Most „Mocarze Sztuki” daje szansę na ochronę i zachowanie dziedzictwa narodowego oraz kulturowego. Dzięki dofinansowaniu prac konserwatorskich wybranym muzealiom można przywrócić dawny blask i umożliwić przyszłym pokoleniom dostęp do ważnych elementów historii. Udział w głosowaniu daje także możliwość aktywnego zaangażowania się w kultywowanie i ochronę dziedzictwa narodowego, a także wyrażenia swojego głosu w sprawach dla lokalnej społeczności.

Kto może głosować: Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób, które chcą wspierać lokalne muzea w zachowaniu i konserwacji ich artefaktów. Wypełnienie ankiety zajmuje tylko 3 minuty, a umożliwia wybór pięciu muzealiów, które zostaną dofinansowane przez Fundację. Zachęcamy do informowania znajomych o konkursie i zaproszenia ich do udziału. Zwycięzcami konkursu „Mocarze Sztuki” będą muzea, które zdobędą największą liczbę głosów internautów.

O Kampanii

Kampania społeczna „Mocarze Sztuki” zachęca do wspierania kultury i ochrony dzieł sztuki

Kampania skupia się na inicjowaniu i wsparciu działań prowadzących do ochrony muzealiów zgromadzonych w niewielkich muzeach, promowaniu ciekawych eksponatów oraz pogłębianiu społecznej świadomości w zakresie kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego i ochrony zabytków.

Główne cele kampanii „Mocarze Sztuki” obejmują:

1. Wsparcie kultury i ochrona muzealiów: Kampania ma na celu wspieranie i chronienie muzealiów znajdujących się w niewielkich muzeach. Poprzez dofinansowanie prac konserwatorskich, kampania umożliwia przywrócenie dawnej świetności eksponatom oraz zapewnienie przyszłym pokoleniom dostępu do ważnych elementów historii i dziedzictwa narodowego.

2. Promowanie eksponatów muzealnych: Kampania stawia sobie za zadanie przybliżenie ciekawych dzieł sztuki i eksponatów muzealnych szerszej publiczności. Poprzez kampanię informacyjną i promocyjną, ma na celu zainteresowanie ofertą muzeów oraz zachęcenie do odwiedzania i eksplorowania bogatego dziedzictwa kulturalnego.

3. Pogłębianie społecznej świadomości: „Mocarze Sztuki” angażuje się w budowanie społecznej świadomości na temat kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego i ochrony zabytków. Poprzez różnorodne działania edukacyjne, wydarzenia i kampanię informacyjną, kampania dąży do zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat wartości kulturowych i potrzeby ich zachowania dla przyszłych pokoleń.

4. Inspirowanie zaangażowania społecznego: Kampania „Mocarze Sztuki” inspiruje i zachęca do zaangażowania społecznego na rzecz wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Poprzez udział w konkursie, głosowanie na wybrane muzealia oraz aktywne uczestnictwo w różnych inicjatywach kulturalnych, społeczeństwo może aktywnie wspierać i chronić dziedzictwo narodowe.

5. Promowanie postaw zaangażowanych: Kampania „Mocarze Sztuki” ma na celu promowanie postaw firm, instytucji i osób, które angażują się w wspieranie kultury i sztuki. Poprzez nagłaśnianie ich działań i sukcesów, kampania inspiruje innych do podobnych działań i zachęca do aktywnego zaangażowania na rzecz kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

Kampania „Mocarze Sztuki” to inicjatywa, która ma na celu mobilizację społeczeństwa do działania na rzecz kultury i sztuki. Fundacja Most the Most zachęca wszystkich, zarówno osoby prywatne, jak i firmy czy instytucje, do wsparcia lokalnych muzeów, ochrony eksponatów i promocji wartości kulturowych. Każdy może wziąć udział w konkursie, głosować na wybrane muzealia i aktywnie angażować się w kampanię.

Aby dowiedzieć się więcej o kampanii „Mocarze Sztuki” i wziąć udział w konkursie, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Fundacji Most the Most. Działając razem, możemy chronić i wspierać nasze dziedzictwo narodowe, tworząc lepszą przyszłość dla kultury i sztuki.

O Fundacji Most the Most

Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą. Jej misją jest bowiem budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Fundacja Most the Most wspiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby, w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna.

Galeria zdjęć

Newsletter

zapisując się do naszego newslettera na bieżąco będziemy informować Cię o nowych artykułach, aktualnościach oraz akcjach organizowanych przez Studio Wschód
[FM_form id="1"]


kod