Na cmentarzu w Berdyczowie (MPOOZ 2018)

Po raz drugi wolontariusze akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” z Jugowa zawitali na bardzo gościnną ziemię żytomierską, gdzie na polskim cmentarzu w Berdyczowie wykonywali prace renowacyjno-porządkowe. Wolontariusze zaskoczeni byli bardzo bujną roślinnością oraz krzakami, którymi w ciągu roku porosły mogiły.

W  ciągu trzech dni ciężkiej  pracy udało się uporządkować większy teren polskiej nekropolii niż w zeszłym roku. Cieszymy się  bardzo z tego faktu i mamy nadzieję, że za rok uporządkujemy jeszcze większy teren.  Niesamowitym przeżyciem dla młodzieży było poznanie ojca Krzysztofa Urbańskiego ze  Zgromadzenia  Karmelitów Bosych. Ojciec Krzysztof wraz z miejscową młodzieżą także ocala od zapomnienia cmentarz w Berdyczowie. Młodzież przede  wszystkim oczyszcza  metalowe krzyże oraz ogrodzenia mogił oraz maluje je farbami. Dzięki wspólnemu działaniu młodzieży polskiej i ukraińskiej naocznie widać efekt prac młodych ludzi. Wolontariusze z Jugowa przekazali na ręce ojca Krzysztofa ikonę Matki Boskiej  wykonaną przez Panią Sandrę Fidurską, figurkę Św. Barbary  z Muzeum Węgla Kamiennego w Nowej Rudzie oraz album  pt. „Kościoły Diecezji Świdnickiej”.

Podczas pobytu w Berdyczowie wolontariusze udali się do Urzędu Miasta Berdyczów na spotkanie z Panem Wasylem Mazurem Merem Berdyczowa. Pan Marcin Antosik Radny Gminy Nowa Ruda na ręce Mera Berdyczowa przekazał podziękowania od Wójta Gminy Nowa Ruda, za opiekę roztaczaną nad  wolontariuszami oraz za współpracę między samorządami. Władze Berdyczowa przekazały  podziękowanie dla Pani Adrianny Mierzejewskiej Wójta Gminy Nowa Ruda za współpracę oraz udzielaną pomoc  i wsparcie dla ziemi żytomierskiej. W imieniu społeczności Jugowa podziękowanie za wspieranie rodaków na Kresach Wschodnich, od ks. Krzysztofa Kaczmarka proboszcza Jugowa oraz wolontariuszy akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, przekazano na ręce Pana  dr Jerzego Sokalskiego Członka Zarządu Głównego Związku Polaków Ukrainy.

Na zakończenie pobytu w Berdyczowie wolontariusze uczestniczyli we mszy św., odprawionej przez ojca Pawła Ferko, w Berdyczowski Sanktuarium. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  i Klasztor Karmelitów Bosych pełni od XVIII w. rolę centralnego Sanktuarium Maryjnego na Ukrainie. „Najważniejszym wydarzeniem w sanktuarium, w czasach najnowszych, była koronacja papieskimi koronami kopii obrazu Matki Bożej Berdyczowskiej. Koronacji dokonał bp Jan Purwiński 17 lipca 1998 r. Korony, którymi zostały przyozdobione skronie Dzieciątka Jezus i Matki Bożej poświęcił Jan Paweł II w Krakowie 9 czerwca 1997 r.”.

Wolontariusze z Jugowa pracowali na cmentarzu w Berdyczowie również w poprzednim roku: zobacz relację z poprzedniej akcji.

A poniżej fotorelacja z pracy wolontariuszy w lipcu 2018 roku:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top