Nationalkomitee Freies Deutschland

77 lat temu, 2 listopada 1945 roku, nastąpiło rozwiązanie Komitetu Narodowego Wolne Niemcy.

Ta antynazistowska organizacja niemiecka, działająca w drugiej połowie II wojny światowej, została utworzona w lipcu 1943 roku w Krasnogorsku z inicjatywy niemieckich komunistów w ZSRS.

Komitet miał przygotować grunt pod przejęcie władzy przez komunistów w powojennych Niemczech. Przewodniczącym NKFD został Erich Weinert, współdziałający z Wilhelmem Pieckiem i Walterem Ulbrichtem, późniejszymi głowami państwa NRD.

Początkowo Komitet liczył 38, a następnie 55 członków. Przy Komitecie działał także Związek Oficerów Niemieckich (m.in. feldmarszałek Friedrich Paulus, generał Walther von Seydlitz-Kurzbach). Członkiem Komitetu był m.in. Horst Viedt – oficer Wehrmachtu, który zdezerterował na sowiecką stronę i zginął podczas wykonywania działań dywersyjnych w czasie oblężenia Wrocławia; wraz z Josefem Wagnerem są jedynymi Niemcami pochowanymi na Cmentarzu Oficerów Sowieckich na ul. Karkonoskiej we Wrocławiu.

Organizacja prowadziła walkę z III Rzeszą przez dywersję i sabotaż. Komitet wydawał własną gazetę oraz posiadał radiostację „Freies Deutschland”. Utworzył też oddziały zagraniczne (Anglia, Dania, Meksyk i Szwecja). Byli działacze Komitetu odegrali istotną rolę w sowieckiej strefie okupacyjnej, a później równie w NRD.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top