Niemiecka zmiana władzy w Królestwie Węgier

78 lat temu, 15 października 1944 roku, w wyniku Operacji Panzerfaust rozpoczęła się niemiecka okupacja Węgier.

Ówczesna głowa państwa, regent Królestwa Węgier, admirał Miklós Horthy planował sekretne rokowania z Armią Czerwoną w sprawie ewentualnej kapitulacji Węgier. Führer dostrzegł w tym zagrożenie dla armii niemieckiej, gdyż węgierska zamiana sojuszy mogłaby odciąć jego żołnierzy na Bałkanach, więc początkowo próbował skłonić regenta do uległości, porywając jego syna Miklósa.

Mimo to Horthy wystosował radiowo propozycję rozejmu z ZSRS. W tej sytuacji zdecydowano się na siłowe obalenie rządu przy użyciu komandosów, regularnych wojsk oraz faszystowskiego stronnictwa strzałokrzyżowców. Oprócz komanda Otto Skorzenego, w operacji „Panzerfaust” użyto także czołgów, wspomogły one SS-manów i elitarne jednostki spadochroniarzy w szturmowaniu bunkrów na Wzgórzu Zamkowym w Budapeszcie. Obrona wytrwała nieco ponad pół godziny.

W czasie trwania szturmu na bunkry, rząd węgierski podpisywał bezwarunkową kapitulację kraju. Niemcy zaprowadzili na Węgrzech własne porządki – powołali nowy rząd, wycofujący wszelkie poprzednie umowy. Na jego czele stanął przywódca faszystowskich strzałkorzyżowców, Ferenc Szálasi.

Pod tymi rządami Węgry dotrwały do kwietnia 1945 roku, kiedy Niemcy zostali ostatecznie wyparci z kraju, a część wojsk wiernych faszystowskiemu rządowi wycofała się razem z nimi, walcząc do samego końca Rzeszy.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top