Nowa podstawa nauczania polskiego na Litwie

Narodowa Agencja Oświaty zaprezentowała nową podstawę programową z języka polskiego
i literatury, która będzie obecnie wprowadzana w klasach III gimnazjalnych.

W odnowionej podstawie programowej wyróżnione zostały i szczegółowo opisane również osiągnięcia i umiejętności ucznia. Są to: mówienie, słuchanie i interakcja, czytanie
i rozumienie tekstu, pisanie i tworzenie tekstu oraz kształcenie literacko-kulturowe.

Do najważniejszych kompetencji w nauczeniu języka polskiego należą te z zakresu komunikacji i kultury. Jak podaje dr Irena Masłojć z Akademii Oświaty Uniwersytetu w Kownie, poloniści właściwie odpowiadają za wprowadzanie podstaw wykształcania tych kompetencji. W kontekście komunikacji jest to zdolność do rozumienia, tworzenia oraz przekazywania komunikatów lub tekstów. Z kolei kompetencje w ujęciu obszaru kulturowego dotyczą partycypowania w kulturze i społeczności, wiedzy o nich i formowania świadomości kulturowej.

 „Zaczniemy już od września od klasy III gimnazjum, (…) spieszymy się po to, by przygotować uczniów do odnowionej matury z języka polskiego. (…) w trzeciej klasie gimnazjalnej pojawi się obowiązkowy sprawdzian pośredni, którego wynik zostanie zapisany na świadectwie dojrzałości, a w klasie czwartej uczeń szkoły polskiej będzie mógł zdawać egzamin z języka ojczystego, który będzie miał taki status, jak egzamin państwowy — mówi Danuta Szejnicka, prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top