Początek realizacji obietnic państw centralnych

Tymczasowa Rada Stanu w Królestwie Polskim, obywatelki organ emancypacyjny o charakterze doradczym, została powołana 106 lat temu – 6 grudnia 1916 roku.

Tego dnia niemieckie i austriackie władze okupacyjne w Kongresówce wydały rozporządzenia traktujące o ustanowieniu TRS. Był to jeden z pierwszych etapów spełniania obietnic złożonych Polakom przez państwa centralne w akcie 5 listopada, którym okupanci powołali do życia iluzorycznie niepodległe Królestwo Polskie.

Tymczasowa Rada Stanu w zamierzeniu miała być instytucją doradczą, współpracującą z przyszłymi władzami państwowymi Królestwa. Z tego względu składała się z komisji przygotowawczych oraz wydziału wykonawczego, podzielonego na departamenty, i do czasu powołania faktycznego rządu w Kongresówce była swego rodzaju organem naczelnej władzy, przygotowującego akty prawne dotyczące formy działalności nowego państwa i wcielającego je w życie.

Tymczasowa Rada Stanu została zdymisjonowana po kryzysie przysięgowym, gdy latem 1917 roku Józef Piłsudski zrezygnował ze swojego stanowiska referenta wojskowego oraz doprowadził legionistów do wypowiedzenia posłuszeństwa państwom centralnym.

W jej miejsce powołano Komitet Przejściowy TRS, który do końca października spełniał obowiązki najwyższej władzy wykonawczej. Wówczas został zastąpiony przez trzyosobową głowę państwa w postaci utworzonej we wrześniu Rady Regencyjnej, która pod koniec listopada powołała pierwszy faktyczny rząd Królestwa Polskiego.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top