Polityczne strzały zemsty w Warszawie

7 czerwca 1927 roku w Warszawie został zabity sowiecki poseł w Polsce – Piotr Łazariewicz Wołkow. Miała być to zemsta za jego przyczynienie się do morderstwa cara Mikołaja II z rodziną.

Do zamachu doszło na warszawskim Dworcu Głównym, jego sprawcą był dwudziestoletni Borys Kowerda, rosyjski działacz emigracyjny o korzeniach białoruskich. Operacja została zaplanowana we współpracy z redaktorem prasy białoruskiej Arsenijem Pawliukiewiczem oraz innym „białym” emigrantem, esaułem Michaiłem Jakowlewem.

Proces sądowy rozpoczął się błyskawicznie, bo jeszcze tego samego dnia. Po tygodniu zapadł wyrok -dożywotnie ciężkie roboty, lecz został zamieniony na karę 15 lat więzienia, z czego Kowerda dzięki amnestii odsiedział 10. Ciało Wojkowa zostało przetransportowane do Związku Sowieckiego, gdzie spoczęło pod murami Kremla, w miejscu dla najbardziej zasłużonych dla kraju działaczy.

Wydarzenie to miało przede wszystkim kolosalne następstwa polityczne: Moskwa nazwała ten zamach „aktem wojny”, ogłosiła mobilizację Armii Czerwonej oraz zerwała rozpoczęte rok wcześniej negocjacje dotyczące polsko-sowieckiego paktu o nieagresji.

Dokument taki ostatecznie udało się podpisać dopiero 5 lat później. Zaskakiwać może ekspresowe przeprowadzenie procesu sądowego, lecz obydwie strony miały w tym swój interes. Rzeczpospolita nie chciała ryzykować radykalnego pogorszenia się stosunków z sąsiadem od którego starała się uzyskać gwarancję o nieagresji, a ZSRS bał się powtórzenia sytuacji z procesu innego „białego” emigranta, Morisa Konradiego, który w 1923 zastrzelił w Genewie sekretarza delegacji sowieckiej Wacława Worowskiego. W wyniku zeznań świadków i działań obrońców proces ten zamienił się w sąd nad bolszewizmem oraz skutkami rewolucji październikowej 1917 r. dla Rosji i Europy.

Kowerda po odbyciu kary wyemigrował do Jugosławii, od 1944 żył w Niemczech i w końcu w Waszyngtonie, gdzie zmarł w wieku 80 lat.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top