Polskie szkolnictwo na Białorusi traktowane jak za Stalina

Położenie szkolnictwa polskiego w państwie Łukaszenki przypomina obecnie rok 1948, gdy na Sowieckiej Białorusi całkowicie zlikwidowano polskie szkoły.

3 marca 1948 r. na posiedzeniu Rady Deputowanych obwodu grodzieńskiego omówiono siatkę zajęć dla szkół na rok szkolny 1948/1949. Nie wspominano wówczas o żadnych szkołach polskojęzycznych. Miejskie kuratorium oświaty złożyło tedy wniosek o rusyfikację lub biało rutenizację polskiej szkoły w Grodnie. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Oświaty BSRR, w tej szkole „język polski powinien pozostać jednym z przedmiotów”. Cała sprawa zakończyła się na zebraniu rodziców szkoły nr 2 w Grodnie (4 lipca 1948), które potwierdziło pozory „demokracji sowieckiej” i na którym formalnie utrwalało decyzję kuratorium.

Obecnie, w Polskiej Szkole w Grodnie 6 kwietnia odbyło się zebranie rodziców. Zostali oni poinformowani przez dyrekcję, że od przyszłego roku szkolnego ich dzieci i nowi uczniowie szkoły będą uczyli się wszystkich przedmiotów po rosyjsku lub białorusku – w jednym z dwóch języków państwowych Białorusi. To samo czeka polską szkołę w Wołkowysku.

Bieżący kończący się rok szkolny będzie więc też ostatnim rokiem, który zakończy się egzaminami w języku polskim. Po raz ostatni na świadectwach ukończenia szkół polskich będzie widniała nazwa szkoły ze wskazaniem, że jest to szkoła „z polskim językiem nauczania”.

źródło: nadniemnemgrodno.pl

Zobacz również:

Rodakom w Mołdawii
Ataman Tiutiunnyk – Od bohatera do sowieckiej marionetki | Podcast
Iwan IV Groźny – Car sadysta, który zmienił Rosje
Bruderferajn – Największa mafia w przedwojennej Polsce

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top