Rocznica pierwszych wyborów do Sejmu Śląskiego

Równo sto lat temu, 24 września 1922 roku, w Województwie Śląskim odbyły się pierwsze wybory do Sejmu województwa.

Wybory do Sejmu Śląskiego I kadencji, zarządzone dekretem Naczelnika Państwa z 29 lipca 1922 roku, przeprowadzono zgodnie z ordynacją wyborczą do Sejmu Ustawodawczego w brzmieniu obowiązującym przy wyborach do Sejmu Śląskiego. Odbyły na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w związku ze Statutem Organicznym Województwa Śląskiego.

Obszar Województwa Śląskiego podzielono na trzy okręgi wyborcze, w których wybierano 48 posłów – Cieszyn (powiaty cieszyński, m. Bielsko i powiaty bielski, pszczyński, rybnicki), Katowice (miasto Katowice i powiat katowicki oraz Ruda), i Królewska Huta (miasto Królewska Huta i powiaty świętochłowicki, tarnogórski, lubliniecki).

Wybory wygrał Blok Narodowy (partie ChZJN) zdobywając około 129 tys. głosów – mniej więcej 1/3. PPS zdobyła 17% (65 tys. głosów), Narodowa Partia Robotnicza 14%. Komuniści uzyskali wynik 9 tys, głosów, a partie niemieckie, nie licząc socjalistów, zebrały ponad 1/5 głosów.

W Sejmie Śląskim w wyniku tych wyborów zasiadło 48 posłów: 18 z Bloku Narodowego, 8 z PPS, 7 z NPR, z niemieckiej Katolische Volkspartei 5, z Deutsche Partei 7, 2 socjalistów niemieckich i 1 poseł PSL „Piast”.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top