Rocznica śmierci wybitnego polskiego kawalerzysty

Generał Józef Dwernicki, dowódca jazdy Wojska Polskiego w okresie powstania listopadowego, zmarł w Łopatynie (ob. obwód lwowski Ukrainy) 165 lat temu – 23 listopada 1857 roku.

Urodził się w Warszawie w 1779 roku w rodzinie szlacheckiej herbu Sas. Rozpoczął naukę w Szkole Rycerskiej, jednak po rozwiązaniu armii w 1795 roku powrócił do rodzinnego gospodarstwa na Podolu. W czasie wojny Księstwa Warszawskiego z Austrią wraz z 80 ludźmi z rodowych dóbr, uzbrojonymi na jego koszt, Dwernicki ruszył przez Zbrucz i połączył się z wojskami pułkownika Strzyżewskiego pod Tarnopolem.

Za walki z Austriakami w Galicji otrzymał stopień kapitana. Książę Józef Poniatowski odznaczył go Virtuti Militari w 1810 roku i powierzył dowodzenie pułkiem ułanów. Dwernicki przeprowadził go przez całą kampanię napoleońską w Rosji, kontynuował służbę cesarską w Niemczech i Francji – jako ostatni wycofał się z pola bitwy pod Lipskiem.

Od 1815 roku w wojsku Królestwa Polskiego, awansowany na generała brygady. Na samym początku powstania listopadowego formował nową jazdę. Dowodził wyprawą na Wołyń, mającej za cel sformowanie z tamtejszych ziemian i ochotników Legii Wołyńskiej, jednak odzew był słaby. Okrążony bez wsparcia Dwernicki wycofał się przez granicę austriacką do Galicji.

Zawiedziony i schorowany zmarł w dobrach hrabiego Zamoyskiego w Łopatynie w wieku 78 lat.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top