Rocznica urodzin jednego z największych XX-wiecznych poetów polskich

14 listopada 1878 roku, 144 lata temu, we Lwowie urodził się Leopold Staff – poeta, pisarz i eseista.

Po ukończeniu jednego z miejskich gimnazjów rozpoczął studia na Uniwersytecie Lwowskim – wpierw prawo, potem romanistykę i filozofię, udzielał się w życiu literackim społeczności uczelnianej. Pod koniec studiów zetknął się z dziełami Nietzschego, które wywarły znaczy wpływ na jego światopogląd oraz myśl poetycką.

Po ukończeniu uniwersytetu przebywał kilka lat we Francji i we Włoszech, okres Wielkiej Wojny spędził w Charkowie. Po powrocie do kraju osiadł w Warszawie, był członkiem lub przewodniczącym kilku organizacji literackich. Podczas II wojny światowej cała jego twórczość trafiła na niemieckie listy proskrypcyjne, jako przeznaczona do zniszczenia.

Wielokrotnie nagradzany przez władze państwowe, zarówno przed, jak i po wojnie. W 1950 roku został nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Zmarł 31 maja 1957 roku w Skarżysku-Kamiennej.

W filozofii poetyckiej Staffa rolą poety jest zachowywanie harmonii i umiaru oraz głoszenie sprawiedliwości i nadziei na odrodzenie, także w obliczu upadku klasycznych wartości. Centralnym zainteresowaniem jego poezji jest człowiek, będący sam z siebie nieskończoną wartością. Podejmował także tematy Wielkiej Wojny oraz poszukiwania mistycznego doświadczenia Boga.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top