Rocznica urodzin pierwszego wodza powstania styczniowego

Ludwik Mierosławski, generał, pisarz i działacz niepodległościowy, zmarł w Paryżu 144 lata temu – 22 listopada 1878 roku.

Do Królestwa Polskiego przybył w wieku 6 lat wraz z rodzicami, jego ojcem był Adam Kasper Mierosławski, kapitan wojsk napoleońskich. Uczył się w łomżyńskiej szkole pijarów oraz Korpusie Kadetów w Kaliszu, który ukończył w 1830 roku, zostają podchorążym piechoty. Awansowany na podporucznika za udział w zdobywaniu arsenału warszawskiego i bitwie pod Grochowem.

Po upadku powstania listopadowego przedostał się do Galicji, a stamtąd do Francji. Na emigracji rozwijał się jako teoretyk wojskowości, przyłączył się również do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego oraz wykładał na Francuskim Instytucie Historycznym.

Miał przewodzić w 1846 roku powstaniu w Wielkopolsce, lecz przez denuncjację został aresztowany i powstanie właściwie nie doszło nawet do skutku. Przetrzymywany w celi śmierci w berlińskim więzieniu Moabit, został uwolniony podczas rewolucji marcowej w mieście, która dała początek Wiośnie Ludów.

Godność dyktatora powstania styczniowego została mu powierzona kilka dni przed jego wybuchem. Nie radził sobie jednak z realiami wojny partyzanckiej, nie rezygnując z funkcji powrócił więc do Paryża. Znalazł się przez to na uboczu życia politycznego polskiej emigracji. Zmarł w Paryżu w wieku 64 lat.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top