Solecznicki uniwersytet trzeciego wieku – śladami Mickiewicza

Słuchacze Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach 17 sierpnia wyruszyli w podróż do Kowna śladami wieszcza.

Zapoznali się z historią powstania miasta, zwiedzili pozostałości Zamku Kowieńskiego, dom Perkuna — piękną barokową kamienicę, gdzie niegdyś mieściła się szkoła dla szlachty i teatr, do którego uczęszczał mieszkający w pobliżu Mickiewicz, kościół archikatedralny z XV w., plac Ratuszowy wraz ze znajdującym się na nim budynkiem ratusza miejskiego, kościół św. Franciszka Ksawerego i klasztor jezuitów, gdzie w latach 1819–1823 mieszkał i pracował wieszcz. Przybył do Kowna by odpracować udzielone mu podczas studiów w Wilnie stypendium.

W Wilnie towarzyszył im wspaniały przewodnik, doktor nauk humanistycznych Józef Szostakowski, który na początku ich wyprawy w niezwykły sposób przybliżył nie tylko życie i twórczość Adama Mickiewicza, ale też ukazał tajemniczość okresu romantyzmu. Wstąpili na dziedziniec Uniwersytetu Wileńskiego. Na tej uczelni wieszcz studiował filozofię i historie w latach 1815-19.

Dalej trasa wiodła do muzeum im. Mickiewicza w zaułku Bernardyńskim. Zachowane tam są liczne pamiątki po romantyku – dokumenty, listy, rękopisy, zdjęcia, rzeczy osobiste oraz stół przy którym tworzył swe dzieła, m.in. poemat „Grażyna”.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top