Stanowisko litewskich Polaków wobec statusu polskiej oświaty na Białorusi

Związek Polaków na Litwie potępia próbę likwidacji szkół polskich w Grodnie i Wołkowysku.

Oświadczenie, podpisane przez prezesa Waldemara Tomaszewskiego, mówi między innymi
o oburzeniu wobec decyzji władz białoruskich o przejściu od roku szkolnego 2022/2023 polskich szkół w Wołkowysku i Grodnie na program nauczania wyłącznie w języku rosyjskim, co de facto oznacza likwidację polskiego szkolnictwa na Białorusi.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim będzie także uniemożliwione w Mohylowie
i Brześciu.

ZPL wyraża solidarność z rodakami na Białorusi, „którzy swoją polskość zachowali w czasach komunistycznych oraz jest pełen wiary w zmiany wolnościowe w bliskim nam sąsiednim kraju”. Oświadczenie Zarządu Głównego kończy się apelem do władz Białorusi „o podjęcie dialogu i cofnięcie dyskryminacyjnych zmian w oświacie mniejszości narodowych”.

źródło: l24.lt

Zobacz również:

Rodakom w Mołdawii
Jaksa – Mała Polska nad Amurem
Ataman Tiutiunnyk – Od bohatera do sowieckiej marionetki | Podcast

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top