Aktualności, Kazachstan, Kraj, Rosja

Rocznica masowych deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR

10 lutego 1940 roku rozpoczęły się masowe deportacje, jakich dokonywali Sowieci na ludności polskiej. Obejmowały one teren, jaki Armia Czerwona […]