Aktualności, Litwa

Zamkną polską szkołę na Antokolu?

Wszystko wskazuje na to, że polska szkoła na Antokolu zostanie zlikwidowana. Placówka im. Joachima Lelewela w Wilnie, ma zostać przeniesiona […]