Aktualności, Ukraina, Ukraina

Na cmentarzu Legionistów w Brodach (MPOOZ 2019)

Już po raz piąty wolontariusze Fundacji Studio Wschód z Jugowa wykonują prace renowacyjno-porządkowe na cmentarzu polskich bohaterów w Brodach. Widok […]