Aktualności, Kraj, Rosja

Historia 102-letniego Michała Zołotara, najstarszego polskiego zesłańca w Archangielsku

W trakcie obrony wrześniowej walczył w Pułku Strzelców Kaniowski, po schwytaniu przez sowietów został wysłany transportem do Ostaszkowa i Charkowa, […]