Aktualności, Kazachstan

Wschód: Sny o ojczyźnie – W toczkach marzą o Polsce

Polacy zesłani na stepy Kazachstanu przez sowietów byli pozostawiani w tzw. „Toczkach”, wyznaczonych miejsc w pustym stepie, gdzie mieli pozostać. […]