Aktualności, Białoruś, Ukraina, Ukraina

Ekshumacje polskich żołnierzy: białoruski przełom i ukraiński impas

Władze białoruskie udzieliły zgody polskiemu Instytutowi Pamięci Narodowej na przeprowadzenie poszukiwań szczątków polskich żołnierzy w miejscowości Pohost. Tymczasem Polscy historycy […]