Aktualności, Litwa

Litwini wybierają polskie produkty!

„Jeżeli naszym władzom (litewskim jest dobrze, że poprawiamy gospodarkę Polski, to my tam jeździmy” – pisze Barbara, mieszkanka Wilna