Aktualności, Ukraina, Ukraina

Po raz pierwszy na cmentarzu w Tarnawce

Tarnawka po raz pierwszy na trasie akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. O istnieniu tej maleńkiej wsi dowiedziałam się od […]