Aktualności, Kraj, Ukraina, Ukraina

Lista wstydu w sprawie rzezi wołyńskiej: Święcicki, Lubnauer, Mieszkowski, Zembala…

Dziesięcioro posłów wstrzymało się w głosowaniu za przyjęciem uchwały potępiającej rzeź wołyńską, uznającą mordy dokonane na Polakach za ludobójstwo i […]