Aktualności, Litwa

Rocznica związku Polski z Litwą

Związki Polski z Litwą są bardzo stare, a ich historia niezmierzona. 18 lutego 1386 doszło do spełnienia unii w Krewie, […]