Aktualności, Kraj, Litwa

18 stycznia 1401 roku została zawarta unia wileńsko-radomska

Było to porozumienie między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim, które było wyrazem realizmu politycznego i efektem wzajemnych ustępstw…