Aktualności, Ukraina, Ukraina

Spalona wieś przestała istnieć. Huta Pieniacka [galeria]

Huta Pieniacka jest symbolem cierpień i tragedii, jakich doznali Polacy z Kresów w okresie II wojny światowej. 28 lutego 1944 […]