Uczczenie rocznicy polskiej niepodległości w Zdołbunowie

Działająca przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej Polska Szkoła w Zdołbunowie (obwód rówieński) była miejscem uroczystego spotkania z okazji 11 listopada.

Miało ono przypomnieć ciężki okres obrony ledwo co uzyskanej 104 lata temu niepodległości państwa polskiego. Liczono także na refleksje związane z aktualnością tych trudów w dniu dzisiejszym – przez sytuację wojenną na Ukrainie nie wszyscy uczestnicy spotkania byli w stanie stawić się na nim osobiście. Niektórzy nauczyciele, uczniowie i ich rodzice dołączyli więc w sposób zdalny.

Artystyczna część spotkania przedstawiła zgromadzonym tło dnia 11 listopada 1918 roku, a więc wydarzenia poprzedzające ten historyczny dla Polski i Polaków dzień, przypomniano m.in. daty trzech największych zrywów narodowościowych, lecz największy nacisk położono na podkreślenie żywości ducha narodu, stale podnoszącego się do walki o wolną ojczyznę.

Uczniowie, przywdziawszy symboliczne kotyliony w polskich barwach narodowych, recytowali i śpiewali znane utwory patriotyczne, w których przez wieki zawierały się uczucia i rozterki polskich bojowników o wolność.

W ten skromny, ale niemniej istotny sposób, społeczność polska z Wołynia co roku daje wyraz pamięci o wszystkich naszych Rodakach, dzięki którym cieszymy się wolną i niepodległą ojczyzną.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top