Wschód – „Polski duch w Nowogrodzie Wołyńskim”

Program realizowany w Nowogrodzie Wołyńskim, który leży na obrzeżach województwa żytomierskiego, nad rzeką Słucz. Tu kończy się Wołyń. Niegdyś to miasto nazywało się Zwiahel i należało od początku XVI wieku do Księstwa Ostrogskiego.

Kolejnymi właścicielami okolicznych dóbr były wielkie magnackie rody: Chodkiewiczów Lubomirskich, Potockich. Po drugim rozbiorze ta ziemia znalazła się w granicach Imperium Rosyjskiego. Niewiele tu polskich pamiątek. 

Historyczny kościół został zbudzony w 1936 roku, a po warownym zamku, zbudowanym w 1507 roku przez hetmana Konstantego Ostrogskiego, pozostały tylko ruiny. Nowogród otoczony jest kilkunastoma polskimi wioskami, gdzie do dzisiaj mieszkańcy zachowali ojczystą mowę i mocne poczucie przynależności do naszego narodu. 

Młode pokolenie przeniosło się do miasta i wtopiło w lokalną społeczność. Polskość tli się jeszcze przy kościele, i rozkwita w czasie organizowanych, co roku Nowogródzkich Dni Kultury, na które zjeżdżają rodacy z całej Żytomierszczyzny. Przede wszystkim przyjeżdżaj zespoły z okolicznych polskich wsi.

Zobacz inne reportaże:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top