Zapomniany lwowski architekt

14 grudnia 1930 roku, 92 lata temu, we Lwowie zmarł Ignacy Drexler, profesor lwowskiej politechniki oraz urbanista miejski.

Urodzony tamże w 1878 roku w rodzinie kupieckiej, absolwent C. K. IV Gimnazjum. Zasiadał w magistracie lwowskim jako radca budownictwa w latach 1912-18, jednocześnie pracował na Politechnice Lwowskiej, gdzie był płatnym docentem w zakresie budowy miejskiej.

Działalność na tym stanowisku zakończył w 1925 roku z racji otrzymania od uczelni tytułu profesora nadzwyczajnego. W roku akademickim 1929/29 pełnił również obowiązki dziekana dziekana na Wydziale Inżynieryjnym Politechniki.

Jego zasługą było opracowanie projektu zakładającego regulację miasta Lwowa oraz zagospodarowanie obszaru Cmentarza Łyczakowskiego. Był także współautorem podręcznika inżynierskiego pod redakcją Stefana Bryły, jednego z najwybitniejszych inżynierów budowlanych w Polsce.

Jego siostrą był Luna Drexlerówna, lwowska radna, malarka i rzeźbiarka, jedna z najlepszych polskich przedwojennych artystek w tej dziedzinie. Pochowany został właśnie na Łyczakowie.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top