Związek Ukraińców w Polsce donosi rządowi o niszczeniu pomników i nagrobków członków UPA

Piotr Tyma pełniący funkcję Prezesa Związku Ukraińców w Polsce przekazał do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego notę dotyczącą niszczenia miejscu upamiętnień członków UPA . Zdaniem ks. Isakowicza-Zaleskiego to „histeria ze strony Tymy”.

Do treści pisma przekazanego do ministerstwa dotarł portal Wirtualna Polska W dokumencie wskazano, że w południowo-wschodniej Polsce w latach 2014-16 doszło do „zorganizowanych i skoordynowanych prowokacji wymierzonych w społeczność ukraińską w Polsce oraz w relacje polsko-ukraińskie”.

Jak podkreślono, polegały one „na profanowaniu i niszczeniu upamiętnień związanych z okresem II wojny światowej i walk polsko-ukraińskich po jej zakończeniu”. Wedle Związku Ukraińców w Polsce incydenty te „miały na celu wywołanie napięcia w relacjach polsko-ukraińskich i stały się elementem wojny informacyjnej skierowanej przeciwko Polsce” i nasiliły się w ostatnich dwóch latach, po aneksji Krymu przez Rosję.

Związek Ukraińców uważa, że działania te są spowodowane przez środowisko prorosyjskie w Polsce.

Celem długofalowym (takich) działań jest wywołanie konfliktu na pograniczu polsko-ukraińskim w oparciu o zaszłości historyczne, storpedowanie działań zmierzających do poprawy relacji pomiędzy naszymi narodami i porozumienia w kwestii zasad ustanawiania pomników i upamiętnień w miejscach związanych z tragicznymi wydarzeniami.

 

Na informację o nocie odpowiedział ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski:

Profanacje i akty wandalizmu mogą być prowokacjami rosyjskimi, mogą też ukraińskimi, ale może to być bezmyślność i nadgorliwość ludzi, którzy mają dość biernej postawy polskich władz. Przy aktualnej postawie władz problem będzie nabrzmiewał, wciąż będą się zdarzały przypadki rozbijania młotkiem pomników, naklejania nowych tablic i malowania wulgarnych napisów.

Źródło: WP.PL

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top