Polska Kompania Handlowa – Rzeczpospolita spogląda na południe

Rzeczpospolita Obojga Narodów w dziejach nigdy nie była znana jako mocarstwo morskie, które przykładałoby wielką wagę do rozwoju żeglugi, szeroko zakrojonej rozbudowy floty, ekspansji handlu morskiego czy kolonializmu. Zabiegi takie nie były jej potrzebne, gdyż ziemie Litwy i Rusi dawały jej wystarczający wynik gospodarczy bazujący na uprawie zbóż i sprzedawaniu ich na zachodzie Europy poprzez … Czytaj dalej Polska Kompania Handlowa – Rzeczpospolita spogląda na południe