Obertyn Obraz  newsa 2977 Dodano 16.05.2016

Obertyn – miasto leżące w rejonie tłumackim, obwodu iwano-frankiwskigo (dawne woj. stanisławowskie). Obecnie zamieszkuje je około 4 tys. osób. W 1531 roku odbyła się bitwa pod Obertynem, podczas której oddziały Jana Tarnowskiego rozbiły blisko trzykrotnie większe wojska mołdawskie, którymi kierował Petro Reresza.

W Obertynie znajduje się zabytkowy polski cmentarz, który porządkowany jest w ramach akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. Po wojnie większość mieszkańców opuściła swoją ojcowiznę i osiedliła się w Oławie, Sobocisku, Lutyni, Krępicach czy też okolicach Kłodzka. Ale na Ukrainie zostali ich krewni. Po blisko 70 latach rodziny z powrotem mogły cieszyć się swoją obecnością.

Byli mieszkańcy dumni są ze swojej małej ojczyzny, przez którą przetoczyła się wielka polska historia. To tutaj w 1531 roku hetman Jan Tarnowski stojący na czele wojski polskich, ruskich i litewskich pokonał największego wówczas wroga Rzeczypospolitej – hospodara Mołdawskiego Piotra Raresza i jego trzykrotnie liczniejszą armię. Sława tej bitwy przetrwała przez wieki i dodawała otuchy mieszkającym na Pokuciu Polakom.

Od połowy lat 40 – tych ubiegłego wieku – miejsce bitwy było zaniedbane.  W czasie drugiej wojny zniszczony został pomnik w kształcie krzyża, zaginęła tablica ufundowana przez Rodaków w 1931 roku z okazji 400. rocznicy bitwy. Zrujnowano również żołnierskie mogiły. Ale Polacy z ziemi obertyńskiej nie pozwolili zatrzeć śladów swojej dawnej historii.  Z okazji 470. rocznicy tego wydarzenia – 22 sierpnia 2001 roku – na bitewnych wzgórzach zebrali się  mieszkańcy Obertyna, przedstawiciele różnych wyznań i narodowości. W wielkiej procesji parafianie kościoła rzymskokatolickiego i grekokatolickiego przeszli na pole bitwy, znajdujące się na obrzeżach miasta . Nadszedł czas aby poświęcić zrekonstruowany krzyż i oryginalną pamiątkową tablicę z 1931 roku, odnalezioną w pobliskim Żukowie przez miejscową nauczycielkę – Natalię Tomyn.

Wszystkim zainteresowanym polecamy również profil: Obertyn, stąd pochodzi Twój dziadek

Galeria zdjęć

Newsletter

zapisując się do naszego newslettera na bieżąco będziemy informować Cię o nowych artykułach, aktualnościach oraz akcjach organizowanych przez Studio Wschód
[FM_form id="1"]