Rokitno Obraz  newsa 1592 Dodano 22.02.2016

Rokitno – miasto w obwodzie rówieńskim, z którym wiąże się niezwykła historia odbudowania cmentarza, na którym spoczywają polscy legioniści, polegli w większości w 1920 roku, w czasie wojny z Bolszewikami. Nekropolia została całkowicie odbudowana w ramach akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia i dzięki staraniom wielu patriotów.

Rokitno leży na Wołyniu, niedaleko Sarn. Kilka lat temu odkryte zostały tam nagrobki polskich legionistów, które znajdowały się pod warstwą ziemi. Dzięki staraniom Studia Wschód, władz Trzebnicy, organizacji Strzelec i wielu patriotów, udało się wielkim nakładem pracy i finansowym (ponad 120 tys. złotych) odbudować cmentarz i przywrócić pamięć polskim bohaterom. Rokitno jest dziś symbolem patriotycznych działań i uratowania od zapomnienia naszego dziedzictwa narodowego na Wschodzie.

W ramach prac wykonano:

– plantowanie terenu, wykonanie ogrodzenia z siatki od strony zabudowań gospodarczych, ustawienie 65 nagrobków betonowych, remont pomnika;
– oczyszczenie epitafiów (38 szt) i odnowę liternictwa wykonała grupa młodzieży z liceum w Miliczu.
– budowę ogrodzenia z muru kamiennego, montaż metalowych przęseł (19 szt.), furty i bramy;
– wykonanie i montaż tablic kamiennych;
– wykonanie chodnika.

Porównanie obecnego wyglądu nekropolii z jej stanem sprzed kilku lat robi ogromne wrażenie. Poniżej zamieszczamy relację z otwarcia cmentarza w 2014 roku.

Relacja z  otwarcia wyremontowanego cmentarza w Rokitnie:

Po trzech latach pracy Strzelcy Jednostki 3003 w Trzebnicy, w ramach akcji TVP Wrocław „Studio Wschód” i dzięki wsparciu władz Powiatu Trzebnickiego, zakończyli odbudowę Cmentarza Legionistów w Rokitnie. W 2014 r. wykonane zostały następujące prace: ogrodzenie z muru kamiennego; metalowe przęsła, furtę i bramę, 7 tablic informacyjnych z bazaltu, poprawiono ustawienie i pomalowano na biało 65 nagrobków, ustawiono imienne epitafia z bazaltu (65 szt.), wykonano chodniki i zagospodarowano teren zielony.

Ponadto Strzelcy zorganizowali uroczystość otwarcia cmentarza. W związku z tym udekorowali cmentarz oraz krzyże nagrobne biało-czerwonymi szarfami, ustawili i zapalili białe i czerwone znicze na mogiłach (130 szt.).

Uroczystość otwarcia odbudowanego cmentarza odbyła się 12 lipca 2014 roku z udziałem władz Rokitna, Attache obrony przy Ambasadzie RP w Kijowie płk. Krzysztofa Lisa, przedstawicieli władz konsularnych RP z Winnicy Krzysztofa Świderka i Łucka Krzysztofa Sawickiego, ekipy TVP Wrocław z redaktor Grażyną Orłowską-Sondej, Beaty Pawłowicz – Kurator Oświaty, delegacji Urzędu Marszałkowskiego i samorządów Dolnego Śląska oraz gości z kraju i mieszkańców Rokitna. Mszę Świętą koncelebrowało czterech polskich księży z proboszczem ks. Witalijem Siłko. Przemówienia wygłosili przedstawiciele władz Rokitna i Dolnego Śląska, Towarzystwa Kultury Polskiej i organizator akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. Apel Poległych poprowadził realizator odbudowy cmentarza Dowódca JS – st. insp. ZS Roman Chandoha. Oprawę wokalną stanowił chór „Młode Liście” z Baru. W uroczystościach uczestniczyło ok. 200 osób.

Cieszymy się, że wspólnymi siłami mogliśmy tak pięknie odbudować dla potomnych zapomnianą nekropolię Wojska Polskiego na Wołyniu. Teraz jest to miejsce godne Polski. Dziękujemy wszystkim za pomoc w realizacji tego szczytnego i patriotycznego zadania, co również widać w załączonej dokumentacji fotograficznej.

D-ca JS 3003, st. insp. ZS Roman Chandoha

 

Galeria zdjęć

Newsletter

zapisując się do naszego newslettera na bieżąco będziemy informować Cię o nowych artykułach, aktualnościach oraz akcjach organizowanych przez Studio Wschód
[FM_form id="1"]