Tuligłowy Obraz  newsa 1425 Dodano 20.02.2016

Tuligłowy – niewielka wieś z zabytkowym siedemnastowiecznym kościołem, w którym przez wielki królowała Matka Boska Tuligłowska. Najcenniejszą pamiątką jest tutaj stary cmentarz, na którym spoczywają przodkowie obecnych mieszkańców powiatu wrocławskiego.

Tuligłowy leżą w w rejonie gródeckim obwodu lwowskiego. Do 1945 roku znajdowały się w granicach Rzeczpospolitej. Wieś została założona w 1524 roku, a mieszkańcy do wybuchu II wojny światowej w znakomitej większości byli narodowości polskiej. Dziś Tuligłowy zamieszkuje ponad pół tysiąca osób.

Tamtejsi Polacy trafili po 1945 roku na Dolny Śląsk, w większości do Łoziny i Bierzyc. We wsi polski cmentarz, na którym spoczywają przodkowie obecnych mieszkańców powiatu wrocławskiego. W obrębie nekropolii znajdują się również piękne zabytkowe grobowce.

Jak głosi legenda nazwa miejscowości wzięła się z tego, że mieszkańcy uciekając przed Turkami przepływali przez wody stawu, kryjąc się przed strzałami, tulili do siebie głowy1. Historia miejscowości sięga średniowiecza. Założona przez Polaków była od XV wieku własnością Kunatów, a w następnych dwóch stuleciach Korytków2. W 1772 w wyniku I rozbioru Polski, wieś znalazła się pod władzą Austrii i wchodziła do 1918 w skład Królestwa Galicji i Lodomerii. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wieś znalazła się w II RP i pozostawała aż do II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku do Tuligłów wkroczyły oddziały Armii Czerwonej, a cały teren został później wcielony do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W latach II wojny światowej Tuligłowy liczyły około trzy i pół tysiąca mieszkańców. W 1945 roku ze wsi rozpoczęto masowe wysiedlenia Polaków. Wysiedleni tuligłowianie osiedlili się w wielu miejscowościach na Dolnym Śląsku. Z Tuligłów pochodził m.in. wybitny malarz Julian Fałat, a właścicielem tuliglowskiego majątku na początku XIX wieku był Jacek Fredro ojciec komediopisarza Aleksandra. Jedynym czytelnym śladem Polaków mieszkających tam przez wieki, jest polski cmentarz położony niedaleko siedemnastowiecznego kościoła pw. św. Doroty.

1 W. Górczyński, Obraz Matki Bożej Bolesnej z Tuligłów z szczególnym omówieniem jego kultu w Łozinie, Łozina 2004, s.27
2 J.K. Ostrowski, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa Ruskiego, t.7, Kraków 1999, s.359

Akcja Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia opiekuje się cmentarzem w Tuligłowach. Przeczytaj relację wolontariuszy z ich pobytu w tej miejscowości:

2012

2013

Galeria zdjęć

Newsletter

zapisując się do naszego newslettera na bieżąco będziemy informować Cię o nowych artykułach, aktualnościach oraz akcjach organizowanych przez Studio Wschód
[FM_form id="1"]