Aktualności Obraz  newsa 19299 Dodano 31.07.2020

Druga edycja Syberyjska akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9-20.07.2020 r. na terenie Irkuckiego Okręgu Konsularnego przeprowadzono drugą syberyjską edycję XI Ogólnopolskiej Akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” z udziałem przedstawicieli polskich środowisk, duchowieństwa oraz pracowników konsulatu.

Organizatorem Akcji ze strony polskiej jest Fundacja Studia Wschód z Wrocławia oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Akcja odbywa się również dzięki wsparciu DWPPG MSZ. Patronat medialny zapewnia TVP Polonia.

W związku z tym, iż planowana tegoroczna edycja na Zachodniej Syberii z udziałem polskiej młodzieży nie mogła być przeprowadzona z uwagi na COVID-19 podjęliśmy decyzję o organizacji tej tradycyjnej akcji siłami własnymi we Wschodniej Syberii. Dokonano uporządkowania miejsc pamięci narodowej, grobów oraz miejsc symbolicznych związanych z obecnością Polaków na Syberii.

W dniu 9.07.20 r. pracownicy placówki uporządkowali symboliczną polską mogiłę znajdującą się na terenie „Rowów śmierci” w uroczysku Piwowaricha. „Rowy Śmierci” to miejsca masowych mordów dokonanych w latach 1937-1938 przez NKWD, również na miejscowej ludności polskiej. Mogiła powstała z inicjatywy Polskiej Autonomii Kulturalnej „Ogniwo” w Irkucku przy wsparciu naszej placówki.

W dniu 11.07.20 r. wspólnie z niewielką grupą Rodaków (z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19) przedstawicielami Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków „Nadzieja” z Ułan-Ude (Buriacja) dokonaliśmy uporządkowania symbolicznego miejsca związanego z ostatnim zrywem polskich zesłańców nad Bajkałem „Powstaniem Zabajkalskim” w miejscowości Miszycha (Buriacja). Po przeprowadzeniu prac porządkowych odbyło się uroczyste złożenie kwiatów, wieńców, zniczy w 154 rocznicę  tego powstania  (12.07.1866 r.). Odbyło się również patriotyczne spotkanie z udziałem przedstawicieli placówki i polonijnego historyka, który przybliżył historie polskiej obecności na Syberii oraz historię „Powstania Zabajkalskiego” delegacji polskich środowisk z Buriacji.

W dn. 18.07.20 r. dokonano wspólnie z duchowieństwem Rzymsko-katolickim z Polski oraz Słowacji uporządkowania miejsca szczególnie ważnego dla Polaków w Irkucku – „Kaplicy Pokoju i Pojednania” przy Katedrze Irkuckiej. Kaplica upamiętnia ofiary represji i zsyłek. Pod Kaplicą-pomnikiem pochowane są urny z ziemią z czternastu obozów koncentracyjnych oraz masowych pochówków: m.in.  Katynia, Norylska, Karagandy, Tunki, Irkucka, Magadanu, Kołymy.

Tego samego dnia delegacja udała się na cmentarz w Nikolsku k/Tunki (Buriacja) gdzie na miejscowym cmentarzu znajdują się groby zesłanych księży z Królestwa Polskiego. Dokonano uporządkowania wszystkich mogił oraz przylegającego terenu. Na uporządkowanych mogiłach złożono kwiaty, zapalono znicze. Prace na mogiłach polskich księży zakończyła modlitwa za zmarłych celebrowana przez Wikariusza Generalnego Kurii Biskupiej w Irkucku o. Włodzimierza Sieka. W pracach porządkowych wzięły również udział siostry zakonne z Irkucka,  Moskwy, Nuncjatury Apostolskiej w Moskwie oraz ojcowie Werbiści z Irkucka oraz ks. ze Śludzianki.

W dn. 20.07.20 r. na największej wyspie na Jeziorze Bajkał- Olchonie- dokonano wizytacji i uporządkowania miejsca gdzie w 2016 r. został postawiony symboliczny krzyż upamiętniający Polaków zesłanych na Olchon. W pracach porządkowych wzięli udział pracownicy placówki oraz miejscowi mieszkańcy.

Tego samego dnia na bazie turystycznej „U Nikity” w miejscowości Kużyr (stolica Olchonu) dokonano otwarcia długo oczekiwanej wystawy „Polacy na Syberii” przybliżającej m.in. polskich zesłańców, którzy badali i cywilizowali Syberią.

Pierwsza syberyjska edycja Ogólnopolskiej Akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” odbyła się z inicjatywy naszej placówki i przy wsparciu DWPPG w 2017 r. Polska młodzież szkół średnich oraz studenci dokonali uporządkowania polskiego cmentarza we wsi Wierszyna (Polska wioska na Syberii zwana „Małą Polską”). Akcji z inicjatywy DWPPG towarzyszyła również  m.in. „Letnia Szkoła Języka Polskiego” dla polskich dzieci z wiosek Wierszyna oraz Dundaj.

Galeria zdjęć

Newsletter

zapisując się do naszego newslettera na bieżąco będziemy informować Cię o nowych artykułach, aktualnościach oraz akcjach organizowanych przez Studio Wschód
[FM_form id="1"]