Aktualności Obraz  newsa 2598 Dodano 28.04.2016

Złotousty kaznodzieja – arcybiskup Izaak Mikołaj Isakowicz

Arcybiskup Izaak Mikołaj Isakowicz był społecznikiem angażującym się w działalność filantropijną i patriotyczną. O jego popularności wśród społeczeństwa zamieszkującego Galicję świadczy m.in. fakt, iż ufundowało ono popiersie arcybiskupa w katedrze ormiańskiej. Zwano go „Złotoustym”, był wybitnym kaznodzieją.

Izaak Mikołaj Isakowicz urodził się 6 czerwca 1824 roku w Łyścu koło Stanisławowa. Wywodził się z ormiańskiego rodu szlacheckiego mającego korzenie w Siedmiogrodzie. W roku 1844 wstąpił do Seminarium Duchownego we Lwowie, gdy ukończył szkołę średnią w Stanisławowie. Został wyświęcony w 1848 roku dla lwowskiej archidiecezji. W tym samym roku został wikarym w Tyśmienicy, a od następnego był wikarym w Stanisławowie. Został proboszczem w roku 1865 i zaczął też pełnić funkcję kustosza w tamtejszym sanktuarium maryjnym. Udało mu się dwukrotnie przeprowadzić remont kościoła w Stanisławowie. W czasie swojej posługi kapłańskiej prowadził działalność na rzecz rozwoju kultu obrazu Matki Boskiej Łaskawej z tamtejszego kościoła ormiańskiego. Prowadził również działania zmierzające do obrony obrządku ormiańskiego przed likwidacją. Wspierał finansowo uczniów i studentów, organizował ochronki dla dziewcząt i bursy dla uczniów szkół średnich.

W 1875 roku zmarł arcybiskup Grzegorz Szymanowicz. Izaak Mikołaj Isakowicz był wówczas jednym z trzech kandydatów na ordynariusza. 12 stycznia 1882 roku, po śmierci arcybiskupa Grzegorza Józefa Romaszkana, został wybrany arcybiskupem. Pełniąc tę funkcję utworzył w 1891 roku parafię w Suczawie. Napisał kilkanaście listów pasterskich. Arcybiskup Izaak Mikołaj Isakowicz był bardzo zaangażowany w działalność społeczną. Wspierał również działania patriotyczne, miał dobre relacje z pisarzami i innymi księżami-społecznikami. Przyjaźnił się m.in. z Wincentym Polem i Józefem Kraszewskim. Wspierał Towarzystwo Kółek Rolniczych i lwowskie instytucje wychowawcze – Internat Ruski i Bursę Ormiańską. Jeszcze za życia przeznaczył swój majątek na rzecz dobra wspólnego.

Arcybiskup Izaak Mikołaj Isakowicz zmarł 29 kwietnia 1901 roku we Lwowie. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim. Zgodnie z jego wolą, zamiast kwiatów zbierano datki na polskie gimnazjum w Cieszynie.

Galeria zdjęć

Newsletter

zapisując się do naszego newslettera na bieżąco będziemy informować Cię o nowych artykułach, aktualnościach oraz akcjach organizowanych przez Studio Wschód
[FM_form id="1"]